Stora Enso och UPM utreds för misstänkt kartell

Skogsbolagen inspekterades på tisdagen.

EU-kommissionen gör tillslag mot pappersindustrin på olika håll i Europa denna v ecka efter misstankar om priskarteller.
EU-kommissionen gör tillslag mot pappersindustrin på olika håll i Europa denna vecka. Orsaken till kontrollbesöken är misstankar om priskarteller och brott mot EU:s konkurrenslagstiftning.
Skogsbolaget UPM meddelade på tisdagen att EU-kommissionen har gjort ett oanmält besök till företagets kontor.
"UPM stöder EU-kommissionen i deras arbete och kan inte kommentera den pågående utredningen", skriver UPM i ett pressmeddelande.
Stora Ensos huvudkontor i Helsingfors inspekterades också på tisdagen, bekräftar bolaget i ett pressmeddelande.
Enligt EU-kommissionen ska kontrollbesöken ha utförts tillsammans med representanter för nationella konkurrensmyndigheter.
Den svenska konkurrenten SCA uppger att man inte har varit i kontakt med EU-kommissionen med anledning av utredningen av pappersmassa, rapporterar Reuters med hänvisning till en talesperson för bolaget.
Samma besked kommer från de svenska konkurrenterna Holmen och Billerud Korsnäs.
"De oanmälda inspektionerna är ett första steg i en utredning som granskar misstankar om brott mot konkurrenslagstiftningen. Inspektionerna i sig innebär inte att de berörda bolagen skulle ha gjort sig skyldiga till dylika brott", uppger EU-kommissionen i ett pressmeddelande.
Tidsfristen för utredningen är tills vidare oklar.
De misstänkta bolagen riskerar miljardböter för konkurrensbrott om det går att bekräfta kartellbildning. Böterna kan uppgå till motsvarande 10 procent av den globala omsättningen.
Priset på cellulosa har stigit kraftigt i år. Cellulosa används bland annat i tillverkningen av pappersnäsdukar, skrivpapper, kartong och en rad andra pappersprodukter.
ANDRA LÄSER