Moderskapsförpackningen 2022: Färre plagg men bättre kvalitet

Nu är den här, den färska versionen av den unika finska uppfinningen som så många föräldrar har väntat på. Så här ser 2022 års moderskapsförpackning ut.

Nativiteten har ökat i Finland och Folkpensionsanstalten har fått lov att lansera den nyaste moderskapsförpackningen tidigare än vanligt. Den börjar delas ut redan i början av 2022 när det tidigare lagret är slut.
Vanligen börjar den färskaste versionen av moderskapsförpackningen delas ut först på våren, då det tidigare årets lager är slut.
Men efter en längre nedgång i nativiteten råder plötsligt något som kan kallas en babyboom i Finland. Folkpensionsanstalten har fått tidigarelägga lanseringen, och det innebär att redan de som blir föräldrar i början av 2022 kan få den senaste förpackningen.
Produkterna är något färre än tidigare år, men i stället har Folkpensionsanstalten och den nämnd som väljer ut dem, valt att satsa på kvalitet och hållbarhet. Det har också varit ett önskemål från kunder enligt planeraren Annina Kuokka.
I den senaste upphandlingen har kvaliteten haft en tyngd på 80 procent, medan priset har utgjort 20 procent. År 2021 var förhållandet 70–30 och före det 50–50.
– Vi har redan nu märkt resultat av satsningen. Det har kommit färre reklamationer, säger Kuokka.
Pandemin har också lett till prishöjningar vilket spelar in på minskningen av omfånget.
Upphandlingen av varor görs varje år, och FPA får enligt Kuokka ofta frågan varför inte inhemska plagg prioriteras. Det är enligt henne ändå inte möjligt, utan alla som ger offert måste behandlas lika.
– Vi kräver till exempel auditeringsrapporter i de fall produkterna är tillverkade i vad som kan ses som högriskländer, säger hon ändå.
Filten som syns i lådan är tillbaka i moderskapsförpackningen efter en paus på några år. Ledord i valet av produkter har varit kvalitet och längre livslängd på plaggen.

Omröstning om overallen

Moderskapsförpackningen består av 43 olika produkter, och Annina Kuokka lyfter speciellt fram några av dem.
Hållbarhetstanken märks i att bomullsplaggen till största delen är tillverkade av ekologisk bomull, och i att en del plagg består helt av återvinningsmaterial.
– Bindorna är för första gången biologiskt nedbrytbara.
Vid presentationen visar hon upp en body, där grenen som är fäst med knäppen går att ta bort. Det ger plagget en längre livslängd, och tygstycket går också att flytta till andra plagg så att de förlängs och därmed kan användas när barnet växer.
Byxorna har en lång, vikbar resår både i midjan och i benen, vilket gör att de kan anpassas efter barnens storlek.
Själva lådan, som babyn också kan sova i, har ett mönster i brutna pastellfärger som är designat av Aya Iwaya. Hon deltog i FPA:s mönstertävling som ordnades för fyra år sedan. En liknande färgskala går igen i många av plaggen.
De produkter som för många hör till de viktigaste, och kanske också väcker mest reaktioner, är overallen och sovsäcken. I år har publiken fått vara med om att påverka utseendet i form av en omröstning. Intresset kan betecknas som stort, drygt 8 000 personer deltog.
Overallen år 2022 har ett mörkblått muminmönster som 59 procent röstade på. Sovsäcken har en vit bas med tunt målade vikarsälar och fick 56 procent av rösterna.
Hela innehållet går att se här.

Från hälsa till stolthet

Moderskapsförpackningen är populär, 95 procent av förstagångsmödrarna väljer den i stället för ett ekonomiskt bidrag på 170 euro.
Förpackningen började delas ut 1938 till mindre bemedlade familjer, och drygt tio år senare till alla. Då kopplades också ett krav på att modern ska genomgå en hälsoundersökning till utdelningen. Det har enligt forskaren Anneli Miettinen vid FPA haft stor betydelse för att förbättra mödrars hälsa och få ner spädbarnsdödligheten.
I dag har moderskapsförpackningen inte längre en lika stor ekonomisk betydelse för familjer. Moderskapsunderstödets värde i förhållande till medellönen för en heltidsarbetande finländare är ungefär 5 procent. 1949 utgjorde det en tredjedel av en industriarbetares lön.
I en enkätundersökning som FPA lät göra 2019 svarade ändå 92 procent av mammorna och 85 procent av papporna att de är stolta över den finska moderskapsförpackningen. Under 5 procent ansåg att den är föråldrad.
"En nationalskatt", svarade en pappa, och en annan förälder uppgav att den minskar stressen kring vad man behöver skaffa till barnet.
– Den är en institution för föräldrar med stor symbolisk betydelse, och en del av att bli förälder, säger Anneli Miettinen.

ANDRA LÄSER