NMR vill ha nordisk diktatur

– Nordiska motståndsrörelsen har som målsättning en nazistisk diktatur som sträcker sig över Norden. Det är en våldsam organisation som uppmanar sina medlemmar att beväpna sig och använder gång på gång övervåld som legitimeras av ledningen. Det säger Jonatan Lehman på den antirasistiska stiftelsen Expo.

Svenska motståndsrörelsen grundades 1997, Finska motståndsrörelsen 2008. I dag går de under namnet Nordiska motståndsrörelsen men med nationella förgreningar.
Målet är att verka i hela Norden, enligt stiftelsen Expo, och man har också verksamhet i Norge samt bygger upp en på Island. Nordiska motståndsrörelsen leds sedan i fjol av svensken Simon Lindberg.
– Nordiska motståndsrörelsen är den ledande nazistiska organisationen i dag i våra länder, säger Jonathan Leman på Expo.
Enligt Leman har det skett en ökad samordning i länderna det senaste året, så att aktioner har gjorts samtidigt på olika håll. Nytt är också att den mycket hierarkiska organisationen har öppnat upp och gjort det lättare att bli medlem.
Expo för bok över antalet aktiviteter och de siffrorna visar på en fördubbling i aktiviteterna för Nordiska motståndsrörelsens del i Sverige, från 799 aktiviteter 2014 till 1 712 i fjol.
Det handlar enligt Leman om propagandaspridning och utbildningar, bland annat kampförberedande aktiviteter. Här ingår också manifestationer och torgmöten.
– Det är ofta vid de tillfällena som det blir våldsamheter. De har väldigt nära till våld då. Det ser vi gång på gång.
I januari blev det exempelvis oroligheter i samband med motståndsrörelsens demonstration i Stockholm.
När Expo granskade 199 aktivister som var aktiva i Sverige 2013 var 65 dömda för brott. Drygt hälften av dem för våldsbrott som mord, misshandel och våldsamt upplopp och 49 procent för vapenbrott. 17 procent hade dömts för hets mot folkgrupp.
Det totala antalet aktiviteter inom den så kallade vit makt-miljön har ändå enligt Expo minskat något, bland annat på grund av att högerextrema Svenskarnas parti har splittrats. I nästa val panerar Nordiska motståndsrörelsen att ställa upp som eget parti.
Hur många medlemmar Nordiska motståndsrörelsen har vet man inte.
Enligt svenska säkerhetspolisen är Nordiska motståndsrörelsens avsikt att ta makten med väpnad kamp och bedöms som det största hotet mot rikets säkerhet inom vit makt-miljön. Med det avser Säpo "individer, grupper och organisationer som vill ha ett auktoritärt styre och en nationell gemenskap baserad på etnicitet." Säpo menar ändå att motståndsrörelsen inte är ett direkt hot mot statsskicket men kan vara det mot enskilda personer.
ANDRA LÄSER