Ny invasiv art har gjort sig hemmastadd i kustvattnen på Åland

En ny slags havsborstmask, flerborstmasken, har etablerat sig i kustvattnen på Åland. Det visar en studie vid Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö. Arten är främmande för Östersjön.

Flerborstmasken har etablerat sig i kustvattnen på Åland, visar en färsk studie.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
08.02.2023 06:59
Flerborstmasken (Laonome xeprovala) har hittats på fyra olika platser på Åland, visar den färska uppföljningsstudien vid Åbo Akademi. Det handlar om en bottenlevande havsborstmask som är invasiv, alltså främmande, för Östersjöns bottenfauna. Första gången den påträffades i Östersjön var i Pärnu vik år 2012, men på Åland påträffades den för första gången så sent som 2021.
”Artens ursprung är fortfarande okänt. Arten beskrevs vetenskapligt så sent som 2018, och gavs då det grekiska namnet xeprovala, som betyder 'ett plötsligt framträdande'. Något svenskt namn har L. xeprovala ännu inte fått”, säger marinbiologen Janina Pykäri, som författat rapporten om uppföljningsstudien, i ett pressmeddelande.
Hur masken tagit sig till Finland är tills vidare oklart, men antagandet är att den kommit hit med barlastvatten från fartyg.
På andra håll i Östersjön förekommer flerborstmasken numera i större populationer särskilt invid hamnar och muddrade bottnar. Vilken effekt den har på våra kustekosystem är tills vidare okänt.
”Östersjön är relativt artfattig, vilket innebär att nya arter kan ha en stor inverkan på våra ekosystem, om de lyckas etablera sig”, säger Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station.
Studien visar också att de nordamerikanska havsborstmaskarna (Marenzelleria spp.) nu är den mest utbredda gruppen av bottenfauna på Åland. Också de har invandrat, och en studie som gjordes 2017 pekade på den ökande förekomsten. Sedan den debuterade i Östersjön 1985 har den intagit hela Östersjön, Ålands hav och Bottniska viken.

ANDRA LÄSER