Med fantasin som kompass

I en mansbok nästan helt utan kvinnor blir barnet språkrör för livsfrågor och filosofi.

Hunden Jaffa grubblar över sin existens och agerar övergångsobjekt. Det fungerar så där, i en bilderbok där barnet känns för vuxet och udda.
Kompensatoriska drömmar och magiskt tänkande är skåpmat i barnlitteraturen. Särskilt då sorg drabbar som släggslag ligger fantasin nära till hands. Stian Holes bilderbok Annas himmel (2013) är bara ett exempel på en sorgebok laddad med vemod. Då Aki-Pekka Sinikoski debuterar som bilderboksberättare tillsammans med Ilja Karsikas, som har en rad bilderböcker bakom sig, får fantasin rikligt med spelrum. Kanhända alltför mycket, för det är en rätt udda och ordrik berättelse som brer ut sig över bilderbokssidorna.

ANDRA LÄSER