Skräp i överflöd vid småbåtshamnar frustrerar år efter år – "Det känns dumt att betala för något som inte fungerar"

Det är en alltför vanlig syn då du återvänder från stugan efter en helg. Soptunnorna står överfulla och skräp ligger längs marken som förs bort av vinden eller måsar. I synnerhet efter större helger som till exempel midsommar är problemet speciellt påtagligt. Mikaela Lindén i Helsingfors har fått nog.

Mikaela Lindén är frustrerad över mängden skräp i Nordsjö småbåtshamn.
Mikaela Lindén är en av många frustrerade då det gäller skräpinsamlingen vid Nordsjövikens småbåtshamn. Hon och hennes familj har haft båtplats där i 15 år, och hon menar att soptunnorna är överfulla varje helg.
– Det är helt överfullt varje veckoslut. När måsarna och fåglarna har dragit upp skräpet ligger det glas, metall och papp överallt kring soptunnorna, säger Lindén.
– Denna gång var det så att jag kom dit tidigt på morgonen, så "midsommarskräpet" hade ännu inte kommit dit, tillägger hon.
Mikaela Lindén möttes av denna syn då hon återvände från stugan efter midsommar.
Lindén har försökt åtgärda saken genom att vara i kontakt med staden för att påpeka att kärlen borde tömmas oftare. Än har det dock inte skett någon märkbar förändring.
– De har tackat för informationen. Det känns ändå som att budskapet inte når fram till de rätta personerna. Det känns som att ingenting händer, säger Lindén.
Lindéns frustration är påtaglig.
– I hyran för båtplats ingår en avgift för avfallshanteringen. Det känns dumt att betala för någonting som inte fungerar. Det händer ofta att vi måste ta med oss vårt skräp hela vägen hem när vi kommer tillbaka från stugan, säger Lindén.
Mikaela Lindén är besviken över avfallshanteringen vid Nordsjö småbåtshamn.
Ett annat problem vid Nordsjövikens småbåtshamn är bristen på sorteringsmöjligheter. Det finns bara ett kärl dit man slänger allt skräp.
– På båtar har man mycket konserver och liknande saker man använder. Då vore det bra att kunna sortera skräpet så som det ska sorteras då man kommer i hamn, säger Lindén.
Skulle det finnas fler kärl för olika typer av skräp skulle de inte heller fyllas lika snabbt. Lindén har för egen maskin fått reda på att många småbåtshamnar i Esbo erbjuder möjlighet till sortering.
– Det är alltså inte ett koncept som måste uppfinnas på nytt. Jämfört med hur det ser ut i Esbo sköter Helsingfors detta dåligt, säger Lindén.
Det var inte bara i Nordsjö som skräpkärlen var överfulla efter midsommaren. Så här såg det ut vid Blåbärslandet på söndagen.
HBL har varit i kontakt med Helsingforsregionens miljötjänst (HRM) angående tömningen av soptunnorna. De meddelar att även om de sköter om avfallshanteringen på en del av stadens småbåtshamnar finns Nordsjö inte med på deras kundlista. De har ändå fört informationen om behovet av tömning vidare till stadsmiljösektorn.
För dem som inte vill lämna skräpet utanför soptunnorna eller ta med det hem finns det även ett annat alternativ. Håll Skärgården Ren r.f. upprätthåller Sälle-stationer runtom i landet.
Atte Lindqvist jobbar som projektchef vid HSR. Han berättar om deras Sälle-tjänster som de upprätthåller i Finlands skärgårdar.
– Vi tillåter nog att alla använder dem. Vi sköter dem med hjälp av medlemsavgiften som vi samlar in. Vi uppmanar alla att bli medlemmar så att vi kan möta kraven som ställs vid stationerna. Genom medlemsavgiften kan vi utveckla och upprätthålla stationerna, säger Lindqvist.

Sälle-tjänster

Upprätthålls av Håll Skärgården Ren r.f.
Finns till för att hålla vattenmiljön i Finland ren.
Det finns cirka 200 stationer i Finland. Alla Sälle-station ser du på denna karta.
Vid stationerna finns bland annat avfallsstationer, sugtömningsanläggningar, diskstationer och bastur. Tjänsterna varierar från station till station.
Stationerna upprätthålls genom HSR:s medlemsavgift. Medlemskapet gäller ett år i gången, och man kan bli medlem via HSR:s hemsida.
Källa: hallskargardenren.fi

ANDRA LÄSER