Renskötseln hotas av mildare och kortare vintrar

I Lappland eller Sápmi påverkas lokalbefolkningen redan av klimatkrisen. Samtidigt hotas naturlandskap av en tilltagande storskalig utvinning av naturresurser i området. Framtiden är osäkrare än någonsin, säger renskötaren Kirsti Kustula.

På hösten hade renarna lätt att beta lav men när vintern kommer och marken täcks av isskorpor måste de matas med inköpt foder.

Några renar står och betar vid sidan av vägen som ringlar fram genom det vidsträckta fjällandskapet, täckt av ett tunt lager snö i början av november. Om allt vore som förr skulle landskapet redan vara snötäckt och luften kylig. Nu är temperaturen strax över noll och träden i sluttningarna är mörkgröna.

ANDRA LÄSER