President Ahtisaari kan inte tänka sig ett enspråkigt Finland

– Kunskaper i svenska var mycket viktiga om inte avgörande i början av min yrkeskarriär på 1960-talet i Utrikesministeriet, säger president Martti Ahtisaari.

– Jag är född optimist som alla karelare. Jag kan inte tänka Finland som ett enspråkigt land, säger president Martti Ahtisaari.
Han höll det inledande talet vid ett kvällsevenemang om svenskans framtid som ordnades av Folktingets ungdomsutskott i Helsingfors på tisdagen. Ahtisaari motiverar sin åsikt med att det är lättare att skapa relationer till våra närmaste grannar när man har ett gemensamt språk.
– Genom att hålla fast vid att finländarna ska lära sig svenska bäddar vi för att hålla fast vid det viktiga nordiska samarbetet, säger han.
Ahtisaari hänvisar också till att det finska samhället av tradition har byggts på två språk. Han anser att det är viktigt att fortsätta på den här linjen också i framtiden. De planerade reformerna inom vården och regionförvaltningen väcker kritik:
– De kan äventyra svenskans ställning. Europarådet kritiserade Finland och uppmanade landet att försnabba implementerandet av nationalspråksstrategin, säger Ahtisaari.
Han är särskilt oroad över hur det här kommer att påverka de svenskspråkiga medborgarnas rättigheter då de behöver vård.
– Det känns konstigt att Vasa skulle fråntas rättigheten att ha fulljour, säger han.

Debattörer överens om samarbetssvenska

Kvällen fortsatte med en paneldebatt om idén med svenska i Finland. I diskussionen deltog en rad yngre politiker. Riksdagsledamöterna Heli Järvinen (De gröna), Wille Rydman (Saml), Joakim Strand (SFP) och statssekreterare Samuli Virtanen (Sannf) var alla eniga om att kunskaper i svenska har sina fördelar.
– Jag ogillar de förslag som gjorts om prov med att ersätta svenska med ryska i östra Finland. Det stänger dörrarna för ungdomarna i östra Finland för jobb i statliga tjänster, säger Heli Järvinen, som själv är bosatt i södra Savolax.
Samuli Virtanen berättar att han hemifrån har lärt sig att det är viktigt att kunna svenska. Han håller med president Ahtisaari om att språket är en nyckel när det gäller det nordiska samarbetet.
– Det syns bland annat i att alla partier i riksdagen är öppna för idén om försvarssamarbete, säger han.
Wille Rydman ifrågasätter huruvida obligatorisk undervisning i svenska är det bästa sättet att motivera ungdomar att lära sig språket, men efterlyser samtidigt bättre möjligheter för finska familjer att göra tvåspråkiga lösningar.
– Jag skulle gärna sätta mina kommande barn i svenskspråkigt dagis för att de skulle få bättre möjligheter att lära sig båda språken än vad jag har haft, säger han.
Joakim Strand (SFP), den enda svenskspråkiga paneldeltagaren, tar Vasa som ett exempel på svenskans betydelse för den finska ekonomin.
– Via exporten hämtar vi in mera pengar än de fem finska landskap som är sämst på att exportera. Det är ju inte direkt för att vi är dåliga på språk som vi hamnat i den situationen, säger han.

Sagt om svenskan

Riksdagsledamot Samuli Virtanen (Sannf): Jag måste konstatera att jag kanske är en lite otypisk sannfinländare. Jag uppskattar det svenska språket väldigt mycket.
Riksdagsledamot Wille Rydman (Saml): Då svenskspråkiga medier blev intresserade av mig, följde de finska efter. Det är tack vare svenska språket jag över huvudtaget blev framgångsrik i politiken.
Riksdagsledamot Heli Järvinen (De Gröna): Jag har en nyfiken kärleksrelation till svenskan, främst av två skäl: Min familj har ingenting att göra med det svenska språket och jag bor nära den ryska gränsen.
Statssekreterare Joakim Strand (SFP):  Jag är ledsen att ingen har tvingat mig att lära mig kinesiska. Jag skulle ha haft jättemycket nytta av "tvångskinesiska".
President Martti Ahtisaari: När mina svenskspråkiga vänner vill hälsa på mig på en mottagning byter de språk till finska. Jag vill nästan säga: ”Vad fan är fel med er? Jag kan tala svenska!"

ANDRA LÄSER