Vart tog viljan vägen?

Jag minns känslan av att vara nyutbildad, ha fått den fantastiska gåvan av kunskap men sen när man vill använda den så är det inte så många som tar en på allvar.

26.07.2020 21:30
Här om dagen när vi med familjen samlades till ett av sommarens många trevliga eftermiddagskaffen så blev det tal om hur vi var som unga. Hur min bror och jag hade upplevt våra respektive år som utbyteselever i Frankrike. Det fick mig att minnas hur passionerad jag egentligen var då i skolåldern. Hur stor iver jag hade att förändra världen till det bättre.
Det var elevkår, diskussionsklubbar och redan innan studenten blev jag aktiv i lantbruksorganisationen. Skolan och min omgivning hade gett mig så mycket kunskap som jag ville använda och sprida. Jag såg så många saker som kunde och behövde bli bättre för att samhället, mänskligheten skulle lyckas bättre och må bättre. Undervisningen i skolan kunde bli mera heltäckande, effektivare och rättvisare. Lantbrukarna behövde få en bättre kontakt med konsumenterna och på så vis en bättre uppfattning om sin roll i helheten, och då kunna ta ett större ansvar och föra utvecklingen i en hållbarare riktning. Allmänheten behövde bli bättre på att göra miljövänliga val och till exempel lära sig sortera sitt avfall ordentligt.

ANDRA LÄSER