”Vi tar inte ansvar för folkmord genom att psykologisera förövarna”

I Natan Elgabsis nyutkomna doktorsavhandling i filosofi studerar han etiska och existentiella aspekter av att skriva och läsa om människor som inte längre finns. Även om deras liv förmedlas via text ställer de andra moraliska krav på läsaren än fiktiva romanfigurer.

Natan Elgabsi disputerade innan jul på en doktorsavhandling i filosofi som lyfter fram vikten av att se sitt ansvar också i relation till människor som inte längre lever.
Ylva Pereraylva.perera@hbl.fi
10.01.2023 05:02 UPPDATERAD 10.01.2023 06:45
Vad står på spel när historikern skriver om det förflutna? Och vad gör historieskrivningen med vår relation till de människor som levat innan oss?
Den typen av frågor inspirerade Natan Elgabsi att byta huvudämne från historia efter sin magisterexamen, för att år 2014 inleda doktorandstudier i filosofi vid Åbo Akademi. I slutet av hösten disputerade han på avhandlingen Literacy, Historiography, and the Ethics of Writing About the Absent Other. On Responsibility Toward the Past (ung. ”Litteracitet, historiografi och etiken kring att skriva om den frånvarande Andra. Om ansvar i relation till det förflutna”).
– Jag märkte att jag var mer och mer intresserad av begreppsliga frågor kring historieskrivning och detta gavs möjlighet att utforska inom filosofin, och därför bytte jag, säger Elgabsi.

ANDRA LÄSER