Pargas svenska gymnasium bäst i höstens skrivningar – men siffrorna berättar inte hela sanningen

Nu är det klart hur de svenskspråkiga gymnasierna klarade sig i höstens studentskrivningar. Topplistan ser ut ungefär som den brukar.

Pargas svenska gymnasium klarade sig bäst i höstens studentskrivningar av de svenskspråkiga gymnasierna.
18.11.2021 13:58 UPPDATERAD 18.11.2021 16:25
Pargas svenska gymnasium klarade sig bäst i höstens studentskrivningar av de svenskspråkiga gymnasierna. Det framgår av Studentexamensnämndens data som offentliggjordes på torsdagen. Medeltalet för alla studenter vid Pargas svenska gymnasium är 5,38 poäng.
Medeltalet för gymnasierna är uträknat utifrån medeltalet för studenterna. Det högsta vitsordet laudatur ger 7 poäng medan det lägsta vitsordet approbatur ger 2 poäng. Eximia ger 6, magna 5, cum laude 4 och lubenter approbatur 3 poäng.
Det näst bästa svenskspråkiga gymnasiet i höstens skrivningar är Gymnasiet Grankulla samskola med 5,16 poäng. Därefter följer Hangö gymnasium (4,8) och Gymnasiet Lärkan (4,78). Se fakta för hela rankningen.
Siffrorna bör ändå tas med en nypa salt. Antalet svenskspråkiga gymnasieelever som tar studenten i höst är bara 132. De studerar vid 29 av totalt 37 svenskspråkiga gymnasier, vilket innebär att det är fråga om i snitt 4,6 studenter per gymnasium.
Med så få studenter per gymnasium får enskilda toppstudenters prestationer en ökad betydelse. Till exempel är det bara två gymnasieelever som tar studenten i höst vid toppgymnasiet Pargas svenska gymnasium, varav den ena har skrivit 4 laudatur, 1 eximia och 1 magna.
I vårens skrivningar var Pargas det fjärde bästa svenskspråkiga gymnasiet med 4,83 i medeltal. Bäst var Gymnasiet Lärkan (5,04). Därefter följde Gymnasiet Grankulla samskola (5,02) och Vasa övningsskola (4,88).
Totalt 1 943 svenskspråkiga gymnasieelever tog studenten i våras. Därmed ger vårens siffror en bättre uppfattning om nivån på gymnasierna.

Sju laudatur

Pargas svenska gymnasiums rektor Annika Gustafsson är väldigt nöjd över gymnasiets goda resultat i höstens skrivningar. Det skvallrar om goda elever, inspirerande lärare och hårt arbete. Sammanlagt har Pargas svenska gymnasium kring 180 elever.
– Vi är ett passligt stort gymnasium. Vi är inte för litet eller för stort. Vi har tillräckliga resurser, vilket gör det möjligt att dela på grupper. Det är viktigt med tanke på undervisningen. Vi har en gräns på 32 elever per grupp, säger Gustafsson.
Gustafsson hoppas att gymnasiet ska fortsätta locka elever även i framtiden. Den största konkurrenten för Pargas svenska gymnasium är Katedralskolan i Åbo som är det sjätte bästa gymnasiet i höst. Många Pargasungdomar känner sig lockade av tanken att ta studenten i Åbo.
– Vi hoppas att ungdomarna här i trakten ska inse att vårt eget gymnasium är jättebra och inte försvinna till andra gymnasier i regionen. Det går att bli student med flera laudatur i vårt gymnasium. I våras hade vi en student som skrev sju laudatur.
Just nu jobbar gymnasiet med att införa den nya läroplanen för gymnasiets första årskurs. Där ingår ämnesöverskridande studiehelheter som är en aning svåra att få gå ihop med det gamla schemasystemet som fortfarande gäller för de äldre eleverna.
– Där har vi vissa utmaningar, men vi har tagit tag i dem. Det gäller att hitta en fungerande lösning, säger Gustafsson.
Ressun lukio bästa finskspråkiga
Det bästa finskspråkiga gymnasiet i höstens studentskrivningar är Ressun lukio i Helsingfors med 5,78 i medeltal. Därefter följer Kokemäen lukio (5,58), Kuninkaantien lukio (5,57) och Helsingin normaalilyseo (5,49).
Totalt 4 079 gymnasieelever tog studenten vid ett finskspråkigt gymnasium i höst. Antalet finskspråkiga elever som studenten i våras var 22 936.
Det bästa finskspråkiga gymnasiet i våras var Etelä-Tapiolan lukio (5,76) medan Ressun lukio kom tvåa (5,71).

Gymnasieranking

Pargas svenska gymnasium: 5,38
Gymnasiet Grankulla samskola: 5,16
Hangö gymnasium: 4,8
Gymnasiet Lärkan: 4,78
Kronoby gymnasium: 4,71
Katedralskolan i Åbo: 4,33
Vasa svenska aftonläroverk: 4,27
Vasa gymnasium: 4,26
Tölö gymnasium: 4,07
Korsholms gymnasium: 4,06
Mattlidens gymnasium: 4,04
Närpes gymnasium: 4,0
Borgå Gymnasium: 3,86
Lovisa Gymnasium: 3,8
Helsinge gymnasium: 3,78
Ålands lyceum: 3,75
Vasa övningsskola: 3,69
Kyrkslätts gymnasium: 3,62
Vörå samgymnasium: 3,6
Brändö gymnasium: 3,59
Jakobstads gymnasium: 3,45
Sibbo gymnasium: 3,4
Karis-Billnäs gymnasium: 3,4
Topeliusgymnasiet i Nykarleby: 3,0
Ekenäs gymnasium: 3,0
Virkby gymnasium: 2,67
Svenska privatskolan i Uleåborg: 2,6
Gymnasiet i Petalax: 2,5
Karleby svenska gymnasium: 2,4

ANDRA LÄSER