Tomt i hyllorna på Ode – utom på svenska

En månad efter invigning gapar det så gott som tomt i hyllorna för faktaböcker i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. Också i hyllorna för barnlitteratur och skönlitteratur på finska står böckerna glest, men de svenskspråkiga är mestadels välfyllda.

Så här populära har en del av faktaböckerna och barnböckerna på finska varit under centrumbiblioteket Odes första månad.
Sedan starten den 5 december och fram till slutet av månaden har Helsingfors nya centrumbibliotek Ode haft närmare 300 000 besökare. Om ens en av tre besökare hade gått hem med en bok hade hyllorna snabbt gapat helt tomma. Hela 61 000 lån blev det ändå i december, av bibliotekets 104 000 verk. Av dem är 87 000 böcker och resten sådant som spel, filmer och noter.
ANDRA LÄSER