Virusmutationen i Storbritannien håller forskarna på alerten också i Finland

En muterad version av det nya coronaviruset ströp flygtrafiken från Storbritannien till Finland i måndags. Att virus muterar är vanligt, men än så länge har den omtalade brittiska virusvarianten inte påträffats i Finland.

Vid det här laget finns mängder av mutationer av det nya coronaviruset. En av dem har stor utbredning i Storbritannien, där vaccineringen är i full gång.
22.12.2020 15:29 UPPDATERAD 22.12.2020 18:05
På Institutet för hälsa och välfärd rätar chefen för enheten i mikrobiologisk expertis, Carita Savolainen-Kopra ut fem centrala frågor om det muterade viruset för HBL.

1. Hur många mutationer av det nya coronaviruset känner vi till i världen nu?

– Det finns massor. Mutationer sker hela tiden i virusets ”liv”. Corona är ett RNA-virus och det hör till att det muterar. Varje gång nya viruspopulationer föds uppstår det flera mutationer i varje genom.
Carita Savolainen-Kopra, chef för enheten för mikrobiologisk expertis på Institutet för hälsa och välfärd, säger att enstaka mutationer i coronaviruset inte betyder att viruset skulle ha blivit motståndskraftigt mot vacciner.2. Det sägs att den nya virusmutationen i Storbritannien verkar vara 70 procent mer smittsam än tidigare versioner. Vad betyder det?

– Det har bedömts att den nya mutationen skulle vara 70 procent mer smittsam, men den här informationen måste ännu bekräftas. Engelska forskare och myndigheter jobbar nu med att utreda om mutationen bidrar till ökad överföring av infektioner. Det kan också vara att det finns en annan orsak, inte just den här mutationen. I detta läge finns det inga bevis för att varianten skulle ge en farligare sjukdom eller innebära ett större hot än tidigare. Men som sagt, vi behöver veta mera.
3. Vad innebär det rent konkret att det är just spikproteinet som verkar ändra sig?

– Coronaviruset använder spikproteinet för att angripa cellerna. Evolution i form av mutationer är virusets sätt att försöka hitta nya verktyg att komma in i celler.
4. Professor Ravi Gupta vid Cambridgeuniversitetet har sagt att viruset har tagit sina första steg på vägen mot att klara sig undan vaccinets effekter. Hur ska vi förstå detta?

– Nya vacciner grundar sig på spikproteinets mRNA. Det är viktigt att följa evolutionen av virusstammar så att man vet att vaccinet känner igen viruset. Enstaka mutationer betyder inte att viruset blir motståndskraftigt mot vaccinet, men man ska vara vaken. Därför följer vi nu noggrant all ny information om varianten.

Virus muterar ofta

Det muterade variant av coronaviruset som nu spridit sig snabbt i Storbritannien upptäcktes i slutet av september 2020. Den kallas både SARS-CoV2 B 1.1.7 och SARS-CoV2 VUI 202012/01. Förkortningen VUI kommer från engelskans "virus under investigation".
I Finland har virusvarianten från Storbritannien inte påträffats än, men fall har rapporterats från Danmark, Belgien och Nederländerna.
Uppgifterna om mutationen är osäkra, men den här versionen antas ge symtom särskilt i de övre luftvägarna och antas därför smitta lätt.
Virusforskarna tror inte att varianten skulle ge svårare sjukdom trots att den verkar smitta lättare än den variant som oftast cirkulerat i Finland.
Källor: Helsingfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

5. Mutationen kan ha potential att öka det så kallade reproduktionstalet till 1,4 i Finland. Vad innebär en sådan ökning i praktiken?

– Det innebär att infektioner skulle spridas lättare mellan människor. Det skulle också betyda att vi måste vara ännu strängare med förebyggande metoder, till exempel med att hålla avstånd, följa instruktioner för hygien och använda ansiktsmask.
Läs också: Ny variant av coronaviruset skapar oro men ger värdefull information

ANDRA LÄSER