Slut efter årsskiftet på Åland?

FFC:s lokala bevakning på Åland ska enligt planerna läggas ner. Något som direkt drabbar de cirka 3 000 åländska arbetstagare som hör till takorganisationen via Finlands Livsmedelsarbetareförbund, servicefacket Pam, Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT och Metallarbetarförbundet med flera.

Orsaken till nedläggningen är ekonomisk, säger FFC:s ombudsman på Åland Henrik Lagerberg som jobbar deltid.
– De sammanlagt 21 medlemsförbunden har beslutat sänka sina medlemsavgifter med två miljoner euro till FFC. Förbunden samarbetsförhandlar som bäst och ett tiotal anställda kommer att sägas upp.
Han konstaterar att den svenskspråkiga verksamheten levt på nåder under den senaste tiden – och nu kan det alltså vara helt slut på servicen efter årsskiftet.
– På centralt håll anser man att nyttan är för liten i förhållande till kostnaderna. Men Finland är ju ett tvåspråkigt land med stöd av grundlagen. Det är en demokratisk rättighet att få information och utbildning på svenska, påpekar han.
Om FFC:s styrelse beslutar att lägga ner den svenskspråkiga verksamheten bommar det lokala Ålandskontoret igen vid årsskiftet.
ANDRA LÄSER