Löneras för Ehrnrooth – Kone inleder sparkur och ser över organisationen

Kone förbereder sig för att organisera om och skära ner personalstyrkan. Ur årsrapporten framgår också att vd Henrik Ehrnrooths ersättning kapades med över hälften.

Kones vd Henrik Ernrooth brukar höra till börsbolagens mest välbetalda. I år fick han en klart lägre bonus. 
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
26.01.2023 16:40 UPPDATERAD 26.01.2023 16:42
Hisstillverkaren Kones 2022 var på det stora hela stabilt, men mot slutet av året började affärerna hacka betänkligt. Det framkommer ur bolagets årsrapport, som publicerades på torsdagen. 
Under det sista kvartalet sjönk orderingången med nästan 10 procent jämfört med samma period året innan. Problemen härrör framför allt från Kina, enligt bolaget. Fastighetssektorn i landet upplever en svacka, och efterfrågan på nya hissar är låg. 
Samtidigt som rapporten publicerades gick Kone också ut med information om att organisationen ska stöpas om. Det kan leda till att upp till 1 000 anställda, varav 150 i Finland, sägs upp. Kone har 60 000 anställda globalt sett. 
Målet med omorganiseringen är att stärka ”konkurrenskraften och närheten till kunderna”, skriver bolaget. Det gör man bland annat genom att stärka de fyra regionala organisationerna i Kina, Europa, Asien och Stillahavsområdet samt Amerika.
Åtgärden väntas sänka bolagets kostnader med 100 miljoner euro på årsbasis från och med 2024.
Kone är ett av Helsingforsbörsens allra största bolag, och dess vd brukar vara en av de bäst avlönade. Men i fjolårsrapporten framkommer att vd Henrik Ehrnrooths ersättning kapades rejält i fjol. 
Ehrnrooth har en grundlön på 750 000 euro, men fick en klart mindre bonus under 2022 än åren innan. Bonusen bygger på prestation, vilket mäts med flera olika mätare. 
Totalt ersattes Ehrnrooth med strax under 1,6 miljoner 2022, då han året innan hade tjänat totalt 3,8 miljoner euro. Året innan det överskred vd:ns ersättning femmiljonersgränsen. 
Kone väntar sig en fortsatt svag utveckling på den kinesiska marknaden under 2023, med ett förväntat ras kring 10 procent. Prognosen är dock att situationen blir bättre från och med slutet av första kvartalet. 
Däremot väntas marknaden för nya hissar växa klart i övriga Asien och Stillahavsområdet. I Europa, Mellanöstern och Afrika väntas den vara stabil.
Kone förväntar sig att omsättningen 2023 landar på ungefär samma siffror som i fjol. Vinstmarginalerna väntas återhämta sig så småningom, på grund av att marginalerna på de ordrar som lades 2022 antas utvecklas positivt. 

Kones helår 2022

Helåret 2022, 2021 i parentes. Siffrorna i miljoner euro om inget annat anges. 
Orderingång: 9 131,3 (8 852,8)
Omsättning: 10 906,7 (10 514,1)
Justerad rörelsevinst: 1 076,6 (1 309,8)
Utdelningsförslag: 1,75 euro per aktie

ANDRA LÄSER