Kompositören Paavo Heininen död

Kompositören Paavo Heininen har avlidit i en ålder av 84. Heininen var cancersjuk och levde de sista månaderna på ett vårdhem i Träskända.

Kompositören Paavo Heininen var en av Finlands ledande modernister.
Niclas Lönnqvist
19.01.2022 09:58 UPPDATERAD 19.01.2022 17:04
Nyheten om Paavo Heininens bortgång bekräftas av hans anhöriga för Yle. Som kompositör var Paavo Heininen bland Finlands ledande modernister. Heininen var en mycket produktiv kompositör som skrev och komponerade symfonier, två operor och mycket kammarmusik.
Heininens musik har beskrivits som belönande, men samtidigt krävande för musiker och åhörare. Han har karaktäriserats som den inhemska moderna musikens grand old man. En av hans mest kända operor är Silkkirumpu som fick sitt uruppförande på Nationaloperan 1984.
Heininen fungerade som professor vid Sibelius-Akademin mellan 1992 och 2001 och bland hans elever finns Kaija Saariaho, Eero Hämeenniemi, Magnus Lindberg och den nuvarande professorn för komposition vid Sibelius-Akademin, Veli-Matti Puumala. Heininens karriär som lärare vid Sibelius-Akademin inleddes redan i början av 1960-talet.
– Jag är mycket glad över att Radions symfoniorkester hann uruppföra hans sjunde symfoni strax innan årsskiftet så att han hann lyssna på den. Nyheten om hans bortgång är givetvis tråkig. Han är en stor del av vår kulturhistoria. Att kalla honom legendar är kanske lite för lätt i det här sammanhanget. Han var både en betydande kompositör, men också hans pedagogiska karriär var omfattande, säger kompositören Lotta Wennäkoski.
Hon var också Paavo Heininens elev vid Sibelius-Akademin i slutet av 90-talet under ett år i slutet av hennes studier.
– Ett år är en ganska kort period, men jag är ändå glad över att jag fick uppleva honom och hans mycket intelligenta stil att kommunicera. I hans repliker omfamnades hela världen. När jag kom in i musikvärlden var Paavo Heininens rykte redan stort. Han var en kompositör som bjöd på överraskningar som också rörde sig utanför modernismen.

Vilket verk av Paavo Heininen har fastnat i ditt minne?

– När Finlands tonsättare fyllde 75 år fick vi höra Arioso och så givetvis den senaste sjunde symfonin med en gripande choraldel. Det är det jag minns främst en sorgedag som denna. Under studietiden lyssnade jag också på hans symfonier och jag såg Silkkirumpu på Alexandersteatern som ung. Det var ett egendomligt och speciellt verk som gjorde ett starkt intryck på mig och som jag också lyssnade på när jag komponerade min första stora egna opera som blev färdig i somras, säger Wennäkoski.

ANDRA LÄSER