ANNONS:

Finländsk formgivning och konst i fokus på Kabelfabriken

Ornamos traditionella konstförsäljning på Kabelfabriken den 7 till 15 mars står åter en gång för högklassigt utbud och ger inblick i vad som är på gång inom finländsk formgivning och konst.
Annons
Pentti Metsälampi, ”Suikula”, Kari Alakoski, "Eksoplaneetta"

Ornamos Konstförsäljning 7–15 mars 2020

Ornamo är ett rikstäckande förbund för industrikonst och -konstnärer till vilket hör mer än 2 000 medlemmar.
Medlemmarnas verk samlas till det årligen återkommande försäljningsevenemanget på Kabelfabriken med vilket man vill slå vakt om konstindustrins olika tekniker. Evenemanget erbjuder bruksföremål i unik design, konst och skulpturer i keramik, glas, textil, trä och andra material.
Guidade rundturer erbjuds söndagen den 8.3 och torsdagen den 12.3, på finska med start kl 12, på svenska kl 14.
Öppet må–fre kl 12–18, lö–sö kl 11–17. Gratis inträde.
I årets försäljning deltar 140 utställare representerande olika konst- och designdiscipliner. En av de medverkande är Saara Korppi som hör till kategorin unga finländska glaskonstnärer. Att hon valde att utbilda sig till glasblåsare var lite av en lyckad slump. Efter utbildningar vid glasskolorna i Nuutajärvi och Orrefors, samt jobb vid olika glashyttor i Norden, gör hon numera sina egna glasarbeten utgående från Glasstudio Hytti på Sveaborg.
– Det är rätt vanligt att den ursprungliga designen ändrar under arbetets gång då man märker småsaker som går att utveckla och förbättra. Arbetsprocessen är lite av ett ständigt lärande, säger Korppi.
En milstolpe i karriären så här långt är priset i internationella A’ Design Award-tävlingen som hon tilldelades för konjaksglasen ”30s”. I Ornamos konstförsäljning kommer hon att delta med tredimensionella konstglastallrikar, inspirerade av smältande snö.
– Till det som enligt mig gör försäljningsevenemanget intressant hör att det varje år är helt annorlunda. Alla deltagare har valt med det bästa ur sin egen produktion vilket gör att nivån är hög, säger Korppi.

Välkommen synlighet

Också glaskonstnären Marja Hepo-aho ser Ornamos konstförsäljning som ett viktigt evenemang ur flera aspekter.
– Det är sällan ett så stort urval konstnärer och formgivare, både pionjärer och nya namn, kommer samman och ställer ut unika produkter. Att det är fråga om ett så brett evenemang gör det förhoppningsvis också lättare att nå ut till kunder som inte nödvändigtvis besöker enskilda utställningar, säger hon.
För egen del är Hepo-aho också glad över synligheten evenemanget ger finländskt konstglas.
– Många glaskonstnärer är dåliga på att marknadsföra sig själva. Kanske inspirerar synligheten även flera att söka sig till branschen – det skulle behövas nya aktörer. Just nu vilar den finländska konstglastraditionen på rätt få axlar, säger hon.

Egna glasarbeten och andras

Marja Hepo-aho kan själv nästa år fira tioårsjubileum för glasstudion Mafka & Alakoksi som hon driver i den före detta glasfabrikens utrymmen i Riihimäki, tillsammans med maken, glasblåsarmästaren Kari Alakoski.
Kari Alakoskis tid i branschen började redan som 14-åring, med sommarjobb på Iittalas glasfabrik som i vuxen ålder också blev hans arbetsplats. Efter det följde en period som lärare i glasblåsning vid skolan i Nuutajärvi innan verksamheten vid den egna studion, där man också tar emot grupper och ställer ut, tog vid.
Karakteristiskt för Marja Hepo-ahos Mafka-produkter är kombinationen av glas med andra material såsom natursten. Samtidigt som materialen bildar intressanta kontraster är de också besläktade med varandra, på vilket också namnen på verken anspelar. I konstförsäljningen deltar Hepo-aho bland annat med ”Herkkä tasapaino”.
Kari Alakoskis rötter finns i den nordiska designen som han kombinerat med influenser från de italienska mästarna som verkade vid Iittala under 1990-talet och som inspirerat till användning av specialtekniker som filogran och in calmo. På Kabelfabriken medverkar Alakoski med ”Eksoplaneetta”, ett väggverk i glas.
Utöver egen design framställer Hepo-aho och Alakoski på beställning också verk åt andra. Till färska projekt hör bland annat skulpturen man gjort åt Björn Weckström samt en 50 kvadratmeter stor glasvägg åt konstnärsparet Tuija och Pekka Isorättyä.

Bra utbildning har gett mångsidig karriär

Inredningsarkitekten och glaskonstnären Pertti Metsälampi hör till de verkligt etablerade namnen på årets utställning. Bland hans inredningsuppdrag finns objekt såsom Operahuset och Talludden. Intresset för glas väcktes i samband med jobb vid Tapio Wirkkalas byrå. Framgångar i ett antal glastävlingar följde och föremål av Metsälampis design togs in i Iittalas produktion. För att karriären varit lång och mångsidig riktar han själv ett tack till utbildningen vid Konstindustriella läroverket.
– Jag hade förmånen att ha många väldigt bra lärare, såsom Kaj Franck och Antti Nurmesniemi.
På senare år har han samarbetat mycket med glasblåsaren Jaakko Liikanen. Tillsammans har duon framställt offentlig glaskonst samt sakrala föremål, bland annat till församlingshemmet i Esbo.
På Kabelfabriken deltar Metsälampi med uppdaterade versioner av Snow white-vaserna och Rotundus-serien, framställda vid andelslaget Lasismi i Riihimäki.
– Ursprungligen hade jag tänkt göra något helt annat. Men så gick det som det brukar. När man sysslar med glaskonst går det inte att hålla sig till strikt förhandsplanering. Skapandet sker i hyttan och tankar och idéer föds då glaset snurrar på i andra ändan av blåspipan, säger han.