Abort har inte alltid lett till straff i USA

När USA:s högsta domstol beslutade att abort inte är en konstitutionell rättighet lutade man sig mot en kontroversiell historieskrivning. Påståendet att landet alltid straffat aborter, oavsett tidpunkt, stöds inte av en majoritet av forskarvärlden.

Leslie Reagan, professor vid University of Illinois och författare till boken When abortion was a crime kallar HD-domaren Samuel Alitos utlåtande “en kraftig generalisering”.
14.08.2022 19:11 UPPDATERAD 14.08.2022 19:13
– Tidiga aborter, innan kvinnan kan känna fosterrörelser, var lagligt under common law, säger professor Leslie Reagan.
Sedan den 24 juni är den nationellt lagstadgade aborträtten i USA ett minne blott. Den konservativa majoriteten i Högsta domstolen rev då upp domslutet Roe v. Wade som 1973 fastställde att lokala abortförbud stred mot konstitutionen. Nu får delstater själva besluta om och under vilka förutsättningar abort ska tillåtas. Åtta delstater införde snabbt förbud och runt hälften av USA:s delstater väntas framöver förbjuda eller kraftigt begränsa möjligheten till abort.
I HD:s beslut skriver domare Samuel Alito att USA har en ”obruten tradition av att hindra aborter genom att straffbelägga dem … från de allra första dagarna av common law fram till 1973”. (Common law är den typ av rättssystem som bland annat det amerikanska bygger på, där domstolar förhåller sig till prejudikat från högre instanser.)

ANDRA LÄSER