806 miljoner delas ut nästa vecka – här är de vanligaste orsakerna om pengarna saknas

Majoriteten av finländarna får sin skatteåterbäring i augusti eller september. Bild: SPT

Nästa vecka får en majoritet av finländarna sin skatteåterbäring. Sammanlagt betalas 806 miljoner euro ut den 6 augusti.

För första gången får i år inte alla finländare sin skatteåterbäring samtidigt. Majoriteten av finländarna får sin skatteåterbäring antingen 6 augusti eller 4 september. I augusti betalas enligt Skatteverket 806 miljoner euro i skatteåterbäring och i september uppgår summan till totalt 1,3 miljarder euro.

Vilket datum man får sin återbäring framgår av ens beskattningsbeslut samt via Skatteförvaltningens nättjänst MinSkatt. Om pengarna ändå inte finns på kontot den dagen, kan orsakerna vara många.

Makars beskattning slutförs samtidigt

En orsak till utebliven återbetalning kan vara att man har korrigerat eller kompletterat den förhandsifyllda skattedeklarationen. Då gäller inte längre det ursprungliga datumet för återbäring, utan ett nytt beskattningsbeslut med ett nytt datum skickas ut efter att Skatteförvaltningen har behandlat de nya uppgifterna.

En annan orsak kan vara att en make eller maka har ändrat sin deklaration. Makars beskattning slutförs alltid samtidigt och om den ena i hushållet kompletterar sin skattedeklaration, kan också den andras datum för återbäring förskjutas.

Att återbäringen saknas från kontot kan också bero på att Skatteförvaltningen fått uppgifter som påverkar beskattningen från ett annat håll, exempelvis från en arbetsgivare. Ytterligare en möjlig orsak kan vara obetalda skatter. Om en person ska få skatteåterbäring, men har obetalda skatter så använder Skatteförvaltningen återbäringen till de obetalda skatterna.

Om man har glömt att anmäla sitt kontonummer till Skatteförvaltningen, eller man inte har gjort det inom utsatt tid, kan det också vara en orsak till att pengarna inte finns på kontot. Sista dagen för att anmäla sitt kontonummer för dem som väntas få återbäring i augusti var 29 juli. För dem som väntas få återbetalningen i september är sista anmälningsdagen 27 augusti.

Om återbäringen är 5 euro eller mindre är det orsaken till att pengarna saknas, eftersom summor under 5 euro över huvud taget inte betalas ut.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning