Partierna bröt arm om utskotten – SDP tog grundlagsutskottet

Riksdagsgrupperna fördelade utskottens ordförandeklubbor mellan sig enligt det mönster där grupperna väljer i storleksordning. Intressant för kommande stora reformer är att SDP leder grundlagsutskottet och Centern social- och hälsovårdsutskottet.

Förhandlingarna om utskottens ordförandeskap leddes av den största gruppens ordförande Antti Lindtman (SDP) på torsdagen.
25.04.2019 19:40 UPPDATERAD 25.04.2019 20:14
Den här perioden kommer det att finnas fler utskott i riksdagen, eftersom underrättelselagarna slagit fast att ett nytt utskott ska övervaka underrättelseverksamheten.
Det utskottet ingick inte i fördelningen som skedde efter riksmötets öppning, men när platserna i det fördelas väntas det bli SDP som tar ordförandeklubban. När underrättelselagarna behandlades förra valperioden kom riksdagsgrupperna överens om att alla grupper bör få representanter i det nya underrättelsetillsynsutskottet.
SDP ser alltså ut att få ordförandeskapen i fyra utskott. Samlingspartiet, Sannfinländarna och Centern får tre, De gröna två, SFP och Vänsterförbundet leder ett utskott var.
Den förra valperioden knep inget av de stora partierna grundlagsutskottet, och det blev kvar till Vänsterförbundet. Den här gången tog SDP grundlagsutskottet. SDP ledde det också 2011-15.
Centern valde ordförandeskapet i social- och hälsovårdsutskottet, som också den här valperioden får ägna sig åt reformarbete.
Sannfinländarnas första val var utrikesutskottet, medan Stora utskottet, som är tongivande i EU-frågor, gick till De gröna. SFP fick igen framtidsutskottet samt ett vice ordförandeskap i lagutskottet.

Så fördelades utskotten

Stora utskottet: De gröna (ordförande), Sannf (1. vice), VF (2. vice)
Grundlagsutskottet: SDP (ordförande), Saml (vice)
Utrikesutskottet: Sannfinländarna (ordförande), SDP (vice)
Finansutskottet: SDP (ordförande), Centern (vice)
Revisionsutskottet: Gröna (ordförande), SDP (vice)
Förvaltningsutskottet: Sannfinländarna (ordförande), Saml (vice)
Lagutskottet: Sannfinländarna (ordförande), SFP (vice)
Kommunikationsutskottet: SDP (ordförande), Centern (vice)
Jord- och skogsbruksutskottet: Centern (ordf), Sannf (vice)
Försvarsutskottet: Samlingspartiet (ordförande), Sannf (vice)
Kulturutskottet: Samlingspartiet (ordförande), SDP (vice)
Social- och hälsovårdsutskottet: Centern (ordf), Saml (vice)
Ekonomiutskottet: Saml (ordförande), Centern (vice)
Framtidsutskottet: SFP (ordförande), Gröna (vice)
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: VF (ordf), SDP (vice)
Miljöutskottet: Centern (ordförande), Gröna (vice)
Det nya underrättelsetillsynsutskottet återkommer grupperna till efter att regeringen är bildad.

ANDRA LÄSER