Europadomstolen kan revidera Finlands fällande dom i uppmärksammat asylärende – polisen misstänker att mannen inte blev dödad efter avvisningen

Mannens dotter hävdade att de finländska myndigheterna var ansvariga för hennes pappas död efter ett negativt asylbeslut. Nu är dottern misstänkt för grovt bedrägeri och grov förfalskning.

Europadomstolen kan revidera eller rentav häva Finlands fällande dom från november i fjol, om det visar sig att de uppgifter som ligger till grund för domen är falska.
28.04.2020 21:33 UPPDATERAD 29.04.2020 11:58
Finland fick i november i fjol en fällande dom i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Domen berörde ett fall där en asylsökande som fått avslag på sin asylansökan frivilligt återvände till Irak på ett flyg som organiserats av finska staten, varefter han blev skjuten på gatan i Bagdad i december 2017. Mannen hade kommit till Finland med sin familj i september 2015.
Domstolen ansåg att Migrationsverket hade misslyckats med att bedöma vilka risker mannen utsattes för på grund av sin bakgrund som officer i Saddam Husseins armé och tjänsteman på inrikesministeriet, om han återvände till sitt hemland.
Mannens 24-åriga dotter, som var den som överklagade Migrationsverkets beslut till Europadomstolen efter att Helsingfors förvaltningsdomstol avslog hennes besvär och Högsta förvaltningsdomstolen inte gav besvärstillstånd, fick 20 000 euro i skadestånd och 4 500 euro i ersättning för rättegångskostnader.

ANDRA LÄSER