Krossad vass kan ersätta växttorv och gynna Östersjön

Genom att förädla bladvass för trädgårdsodling kan man slå flera flugor i en smäll. Både klimat och miljö vinner då igenvuxna naturmiljöer återställs och kol och näringsämnen avlägsnas från Östersjön.

Sami och Mika Starck röjer bladvass maskinellt på Norra fladet i Kyrkslätt. Det öppnar igenvuxna våtmarker till förmån för fågellivet, men för att glädjen ska bli bestående behövs betande kor som sköter uppföljningen nästa år.
Bröderna Sami och Mika Starck sitter vid spakarna när arbetsmaskinerna kör över Norra fladet i Kyrkslätt. Deras företag Lännen Järviperkaus är en av få aktörer i en bransch som snart kan växa till sig.
ANDRA LÄSER