Institutet för hälsa och välfärd vill se diskussion kring avkriminalisering av narkotikabruk – separat lagstiftning för cannabis får inte stöd

Riksdagens lagutskott hörde på onsdagen sakkunniga om medborgarinitiativet om att avkriminalisera användning av cannabis.

Tapani Karvinen är en av representanterna för initiativtagarna till medborgarinitiativet om att avskaffa straffbarheten för användning av cannabis. I sitt utlåtande till riksdagens lagutskott skriver han att största delen av cannabisbruket i Finland inte orsakar problem för samhället eller användaren. Arkivbild.
Institutet för hälsa och välfärd hoppas på en samhällelig diskussion om möjligheten att avkriminalisera användning av all narkotika. I ett utlåtande till riksdagens lagutskott flaggar institutet för att ingripandet i narkotikabruk i första hand skulle ske genom social- och hälsovården, inte genom polisinsatser.
Utlåtandet till lagutskottet gäller medborgarinitiativet om att avskaffa straffbarheten för användning av cannabis, men institutet kommenterar narkotikabruk också ur ett bredare perspektiv. Enligt institutet är det fråga om en social- och hälsopolitisk fråga som gäller alla narkotiska ämnen.
"Om man avskaffar straffbarheten för användning bör det gälla alla ämnen och göras så att man samtidigt utvidgar och utvecklar vårdsystemet, det förebyggande arbetet och det tidiga ingripandet", skriver institutet.
Institutet för hälsa och välfärd stöder inte medborgarinitiativets förslag att införa separat lagstiftning för cannabis. Enligt institutet innehåller medborgarinitiativet inga tydliga argument för varför cannabis skulle behandlas olika i lagstiftningen än andra narkotiska ämnen. Cannabis kan vara beroendeframkallande och öka risken för schizofreni, skriver institutet.
Utlåtandet är undertecknat av institutets generaldirektör Markku Tervahauta och direktör Tiina Laatikainen.
Nästan 56 000 personer har skrivit under medborgarinitiativet om att avkriminalisera användning av cannabis. Arkivbild.

Professor: Medborgarinitiativet är skräddarsytt för viss grupp

Även Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, och Matti Tolvanen, professor i straff- och processrätt vid Östra Finlands universitet, lyfter fram möjligheten till en avkriminalisering av användning av all narkotika i sina utlåtanden till lagutskottet. I nuläget stipulerar strafflagen att en person som "olagligen brukar narkotika eller för eget bruk innehar eller försöker anskaffa en liten mängd narkotika" ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Enligt Nuotio och Tolvanen är det ur ett straffrättsligt perspektiv en märklig tanke att det är straffbart att utsätta sig själv för fara.
"Kärnan av problemet är att man inte med hot om straff kan förutsätta att en vanlig människa avstår från droger i ett system som betonar individens frihet och självbestämmanderätt. Människor har ingen plikt att ta hand om sig själva och sin hälsa, utan en människa som bestämmer om sig själv får till och med försöka begå självmord", skriver Nuotio.
Både Nuotio och Tolvanen skriver att straffbarheten av användning av narkotika är lättare att motivera när det gäller situationer där användningen påverkar utomstående – till exempel i trafiken eller på allmänna platser. Enligt Nuotio kunde användning av narkotika vara förbjudet också i vissa yrken eller arbetsuppgifter.
I medborgarinitiativet föreslås det att användning av cannabis fortsättningsvis ska vara straffbart till exempel i lokaler med barn och unga och i allmänna lokaler. I dessa fall skulle straffet vara böter, enligt förslaget.
I sitt utlåtande skriver Matti Tolvanen att medborgarinitiativet som sådant inte lämpar sig för underlag för beredning av ny lagstiftning eftersom de lagändringar som föreslås är skräddarsydda för en viss grupp narkotikabrukare.
Medborgarinitiativet om att avskaffa straffbarheten för användning av cannabis lämnades in till riksdagen i november och ligger nu hos lagutskottet. Arkivbild.

Direktsändningen från lagutskottet började aldrig

Kriminalöverkommissarie Jari Kinnunen vid Polisinrättningen i Inre Finland motsätter sig i sitt utlåtande till lagutskottet att straffbarheten av användning av cannabis avkriminaliseras. Kinnunen skriver att cannabis ofta finns med i bilden när det gäller dödsfall med koppling till narkotika.
Kinnunen tror inte att en avkriminalisering av användning av cannabis skulle minska den organiserade brottslighetens grepp om knarkhandeln. Han skriver att det faktum att en affärsform är laglig inte skyddar den för brottslighet.
Enligt Kinnunen skulle avskaffandet av straffbarheten för användning av cannabis öka antalet utryckningar på grund av störande beteende och antalet brott mot liv och hälsa.
Medborgarinitiativet om att avskaffa straffbarheten för användning av cannabis fick närmare 56 000 underskrifter och lämnades in till riksdagen i november. Riksdagen remitterade medborgarinitiativet till lagutskottet i december.
Lagutskottet hörde sakkunniga om medborgarinitiativet på onsdagsmorgonen. Det offentliga hörandet skulle direktsändas på riksdagens webbplats men sändningen började aldrig. Orsaken uppgavs vara tekniska problem.

ANDRA LÄSER