Petra, 40, växte upp som man – ”Att lämna Finland för operation är ett stort steg”

Mycket talar för att den så omdebatterade translagen godkänns den här veckan eller därpå följande. Väntan har varit lång. – Lagen är ett steg framåt, definitivt, men samtidigt finns det mycket arbete kvar, säger Petra Lönnberg som är i färd med sin könskorringering. 

– Jag upplever att jag får ett stöd av mina fina vänner och andra privatpersoner. Men däremot är jag uttröttad på myndigheterna och det maktspel som bedrivs där, säger Petra Lönnberg.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
24.01.2023 19:39 UPPDATERAD 26.01.2023 10:23
Lagförslaget, som kanske mest gått under namnet translagen, handlar om lagen om könsfastställelse. Lagen skulle ge en möjlighet för alla myndiga finländare att själva definiera sitt juridiska kön genom en egen anmälan till befolkningsregistret. Personen måste då lämna in en egen utredning i samband med anmälan.
Jämfört med de krav som ställs på transpersoner i dag är skillnaden stor. I dag måste en person som ändrar juridiskt kön bevisa att hen inte kan föröka sig. Det har därmed i praktiken inneburit ett krav på att sterilisera sig.
Europadomstolen har redan slagit fast att förfarandet kränker rätten att inte utsättas för grym, omänsklig och förnedrande behandling. I Finland har det länge jobbats och lobbats på många håll för en ändring i lagen.

ANDRA LÄSER