Statistikcentralen: Fruktsamheten fortsätter rasa – svenskspråkiga föder fler barn

Kvinnor med utländsk bakgrund föder en allt större andel av barnen i Finland.

Fruktsamheten i Finland har sjunkit med 25 procent sedan en liten uppgång 2010.
04.12.2019 11:44
Det förväntas födas 1,41 barn per kvinna i Finland, enligt Statistikcentralens siffror från 2018. Det så kallade summerade fruktsamhetstalet har sjunkit drastiskt sedan 2010 då siffran var 1,87 barn per kvinna.
Bland svenskspråkiga är fruktsamhetstalet högre: 1,57 barn per kvinna. Bland finskspråkiga är talet 1,35. Fruktsamheten bland svenskspråkiga har varit aningen högre sedan 2006. Samtidigt fortsätter kvinnor som är födda utomlands öka sin andel i statistiken och de föder i dag 14 procent av barnen i Finland.
De fyra österbottniska landskapen sticker ut, tätt följda av Åland. I de här landskapen är fruktsamheten 16–36 procent högre än i det övriga landet, trots att den minskar också där.

ANDRA LÄSER