Ett historiskt ögonblick för Norden att gå vidare

De nordiska ländernas säkerhetspolitiska prioriteringar är för första gången i historien förenliga. Förutsättningarna för att nu sätta in en ny växel i det nordiska samarbetet är i dag således bättre än någonsin.

I onsdags tog Natos norske generalsekreterare Jens Stoltenberg emot Finlands och Sveriges medlemsansökan av de båda ländernas Natoambassadörer, Klaus Korhonen och Axel Wernhoff. De nordiska ländernas säkerhetspolitiska prioriteringar är nu för första gången gemensamma.
22.05.2022 07:00
Historiskt? Jovisst, men i motsats till brexit, valet av Trump till president och Rysslands brutala anfall mot Ukraina ett sådant som en klar majoritet av Nordens befolkning upplever som både konstruktivt och hoppingivande. Jag hänvisar förstås till morgonen den 18 maj 2022, det ögonblick då Sveriges och Finlands regeringar samtidigt lämnade in sina ansökningar om medlemskap i den nordatlantiska försvarsalliansen Nato.
Alla vet bakgrunden till att ländernas regeringar efter flera decenniers överväganden och med starkt stöd av sina riksdagar nu tog steget ut. Förhoppningarna om att Finlands och Sveriges militära alliansfrihet skulle kunna ha en lugnande effekt på Putin visade sig vara en illusion. Rysslands invasionsförsök av Ukraina är inte enbart skamligt. Det är ett bevis på att landet är allvarligt ur balans.
En del säger att vi inte har haft tid att överväga alla för- och nackdelar av en uppkoppling till Nato. Men som bekant har våra länder alltsedan Sovjetunionen föll i bitar fördjupat sitt militära samarbete med Nato till den grad att vi redan lever i ett slags samboäktenskap med försvarsalliansen. Och nu har det intima förhållandet gått så långt att vi inser att ett formellt äktenskap ger mera trygghet.

ANDRA LÄSER