800 elever att ansvara för – det är snittet för en skolkurator

Elevvården i grundskolan handlar i hög grad om att möta eleverna individuellt. Endast en liten del av arbetstiden ägnas åt att i större grupper främja delaktighet, trygghet, välbefinnande och en hälsosam livsstil, visar en färsk enkät. Bild: Jeanette Östman/SPT

En heltidsanställd skolkurator har i snitt över 800 elever på sitt ansvar – skolpsykologen har över 1 000. Skillnaderna mellan kommunerna är stora i hur elevvårdsarbetet är ordnat.

Det finns betydande skillnader i hur skolhälsovården och psykolog- och kuratorstjänsterna ser ut i landets grundskolor. Det visar en enkät som Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen gjort.

Ett konkret exempel är hur många elever en skolkurator har på sitt ansvar. En fjärdedel av kuratorerna har hand om färre än 625 elever, medan en annan fjärdedel har hand om fler än 1 000 elever.

I medeltal har en heltidsanställd kurator 837 elever på sitt ansvar. Motsvarande siffra för en skolpsykolog är 1 030 elever och för en hälsovårdare 515 elever.

Enkäten visar också på stora skillnader i hur samarbetet inom elevvården fungerar och i de konkreta arbetsförhållandena. En elevvårdare i enkäten arbetade på hela tio olika platser.

"Med tjänsterna som skolorna erbjuder kan man stödja och främja jämlikhet och på så sätt bland annat jämna ut skillnader i välbefinnande som beror på familjernas socioekonomiska situation. Nu kan alla skolor inte utnyttja denna möjlighet fullt ut, och den hjälp som eleven får kan variera väldigt mycket beroende på skolan eller elevvårdaren", säger överläkare Marke Hietanen-Peltola vid Institutet för hälsa och välfärd.

Mentala problem stor del av arbetet

Elevernas psykiska problem upptar en stor del av arbetet. Skolpsykologerna och kuratorerna ägnar 54 respektive 50 procent av arbetstiden åt att sköta dem. Hälsovårdarna ägnar en fjärdedel av sin arbetstid åt det, medan skolläkarna endast ägnar 10 procent åt de psykiska problemen.

Elevvården anser överlag att den har störst chans att hjälpa eleverna med sömnproblem.

Bekymmer som har att göra med ensamhet och elevens familj att göra anses vara mer krävande, men i synnerhet kuratorerna tycker att de har goda eller hyggliga möjligheter att hjälpa även på den punkten.

Enkäten genomfördes i höstas och gäller elevvården 2019–2020. Den besvarades av 845 personer som arbetar med elevvård. Svarsprocenten var 30.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning