80 år sedan den ökända Molotov-Ribbentrop-pakten

I dagens värld som kännetecknas av ett gemensamt beroende håller de förmåner man kan tro sig vinna genom en delning av världen i intressesfärer hela tiden på att minska.

Den 23 augusti för 80 år sedan undertecknade Vjatjeslav Molotov och Joachim von Ribbentrop på Sovjetunionens och Nazitysklands vägnar icke-aggressionspakten i Moskva. Följden var att andra värld...