8 000 demonstrerade i centrum: Inte bara klimathippier vill rädda världen

Enligt Helsingforspolisen deltog 8 000 personer i klimatmarschen som gick från Senatstorget till Riksdagshuset. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Lördagens klimatmarsch i Helsingfors lockade oväntat många deltagare. 8 000 personer deltog och budskapet var klart och tydligt: Vi måste göra något nu.

Tusentals människor samlades på Senatstorget för klimatmarschen till Riksdagshuset på lördagseftermiddagen. Efter att den senaste klimatrapporten av IPCC understrukit att vi måste handla direkt för att undvika en klimatkatastrof där den globala medeltemperaturen stiger över 1,5 grader, var det allvar i luften.

Det var en vitt blandad skara med studerande, åldringar, barnfamiljer samt hundar som infann sig för att visa beslutsfattarna att handling krävs – och det meddetsamma. "Nyt on pakko" var slagramsan, som fritt översatt betyder "Vi måste göra något nu".

Greta Thunberg, som HBL intervjuat inför marschen, inledde evenemanget med några välvalda ord. Den femtonåriga aktivisten från Sverige presenterade sig först på finska, för att fortsätta på engelska.

– Vissa säger att vi borde studera länge och bli klimatforskare för att lösa problemen. Men lösningarna finns redan, allt vi behöver göra är att vakna upp och få till förändring.

Hon rev ner applåder när hon uppmanade alla att sätta sig utanför riksdagshusen i sina hemländer för att visa makthavarna att de måste aktivera sig.

– Ingen gör ens nära tillräckligt. Allt och alla måste förändras.

Många vill se förändring

Timo Harell cyklade till klimatmarschen. Han äter mindre kött och köper inget i onödan för klimatets skull. Bild: Jennifer Snårbacka

Timo Harell kom cyklandes till Senatstorget för att visa sitt stöd för marschen. Enligt honom är det största hotet med klimatförändringen den ständigt ökande befolkningen.

– Det är viktigt att minska på sitt eget fotavtryck. Själv cyklar jag för det mesta, köper inget i onödan och försöker äta mindre nötkött samt återvinna.

Han anser att beskattning behövs för att kunna påverka bland annat trafikutsläppen och energin vi använder till uppvärmning här uppe på de nordligare breddgraderna.

Ken Apana studerar i Sankt Petersburg men befann sig i Helsingfors för demonstrationen. Han tvekade inte en sekund när jag frågade honom vad som är det största hotet mot klimatet just nu.

– Människorna. Det är människornas intresse för pengar framöver miljö, samt industrin. Vi har ingen annan planet, vi måste börja ta vara på den vi är på.

Ken Apana köper inga plastprodukter och tror på investering i grön teknologi. Bild: Jennifer Snårbacka

Enligt honom vore det viktigt att man på högre nivå skulle implementera grön teknologi och börja investera pengar i miljövänliga företag. På individnivå försöker han undvika att köpa plastprodukter, och anser att det är viktigt att återanvända och inte slita och slänga.

Jenni Salovaara är med i marschen tillsammans med sina barn. Hon är vegan, vilket är det bästa sättet att göra något för miljön på individnivå enligt henne.

– Det, och så uppfostrar jag mina barn till att bli miljömedvetna. Det är det mest långsiktiga sättet att förändra attityder.

Enligt henne måste makthavarna börja ta till sig fakta och sluta tänka på pengar framom klimatet.

Klimatmarschen gick genom Helsingfors centrum till Riksdagshuset. Framme vid Riksdagshuset stod Marjukka Weide med sonen Simon. De hade med sig plakat som tejpats fast på barnvagnen. Enligt henne är det största hotet mot klimatet just nu att problemen inte tas på allvar på politisk nivå.

Jenni Salovaara lägger sin tro på framtiden och uppfostrar sina barn till miljömedvetna medborgare. Bild: Jennifer Snårbacka

– Visst är det viktigt det vi gör på individnivå, men politiska beslut måste också tas eftersom de också påverkar helheten. Det är en global fråga.

Hennes familj har minskat på köttkonsumtionen, och barnen äter vegetariskt på daghemmen.

– Men vi är en transnationell familj så vi flyger rätt ofta, och det är något vi är dåliga på klimatmässigt.

Enligt henne är det viktigt att det ska vara lättillgängligt och förmånligt att leva på ett hållbart sätt.

Marjukka Weide och sonen Simon hade gjort plakat för klimatmarschen. De har också minskat på sin köttkonsumtion. Bild: Jennifer Snårbacka

Vill väcka politikerna

De konkreta kraven demonstrationen lade fram var att göra Finland helt fossilfritt tills 2035, och att inte öka på skogshyggena eller öppna några nya torvtäkter.

Man vill också att Finlands nettoutsläpp ska sjunka under noll till 2030, samt att stödet till fossila bränslen fasas ut till 2020.

Inga partipolitiska grupper var välkomna i demonstrationen, men vid Riksdagshuset höll partirepresentanterna tal inför folkmassan.

– Jag är inte endast oroad som politiker. Jag är pappa till fyra döttrar och morfar till tre små barn. Vi har lånat den här planeten av våra barn och kommande generationer. Hur planeten mår när de får den tillbaka är på vårt ansvar, sade SDP:s ordförande Antti Rinne i sitt tal.

Han understödde demonstrationens mål kring kolneutralitet men ville inte ge någon klar tidsram för konkreta förändringar. Det kunde inte heller Sampo Terho (Blåa) som underströk globala linjedragningar framom nationella eller på EU-nivå.

Bland arrangörerna till årets klimatmarsch fanns föreningar såsom Greenpeace, Helsingfors universitets studentkår och Finlands naturskyddsförbund.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning