Exkludera inte de ensamma

Dagens unga lever i en rastlös och osäker värld. För dem som saknar trygga sociala sammanhang, kan ensamheten bli triggande faktor bakom olika former av extremism. Ansvaret att lyssna på de utstötta ligger på var och en, skriver manusförfattaren Daniel Lindblom.

Daniel Lindblom
30.05.2020 04:50 UPPDATERAD 08.06.2020 15:43
En känsla av otrygghet har under det senaste decenniet genomsyrat den västerländska världen, också de nordiska samhällena. Vid sidan av flykting- och klimatkrisen handlar det om frågor om ungas psykiska ohälsa, marginalisering och utsatthet. Nu då coronakrisen drabbar hela samhället och hundratusentals finländare permitteras eller riskerar att drabbas av arbetslöshet, ökar rädslan för en osäker framtid.

ANDRA LÄSER