Chefsläkare hoppas att HUS:s slaktlista kan undvikas: ”Betydlig försämring”

Raseborgare får dubbelt längre väg till specialistvård och BB, helsingforsare kan tvingas åka mera ambulans och östnylänningar kan skickas till Pejas i Vanda eller till Hyvinge. Det här är några av konsekvenserna om HUS sparlista blir verklighet. Det säger tre läkare HBL talat med.

Raseborgs sjukhus ledande läkare Fredrik Forsström, Ville Pursiainen som är direktör för både Lojo sjukvårdsområde och Borgå sjukvårdsområde, och Helsingfors sjukhus chefsläkare Laura Pikkarainen.
Annica Lindströmannica.lindstrom@hbl.fi
01.10.2022 05:01
Försämrad vårdservice i Nyland. Det är den samstämmiga bilden tre läkare HBL talar med ger om HUS verkligen förverkligar sparlistan på 88 miljoner euro som presenterades i veckan.
– Det skulle medföra en betydlig försämring av servicen för befolkningen i västra Nyland om allt genomförs. Det är helt klart, säger Fredrik Forsström, chefsläkare vid Raseborgs sjukhus.
Orsaken till det stora sparkravet är att den nya HUS-sammanslutningen, och som ägs av välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad, har en ny budget som är mindre än HUS nuvarande.
På listan finns bland annat samjouren vid Malms sjukhus, Borgå sjukhus, Lojo sjukhus. Om Lojo mister samjouren kommer Lojo BB inte finnas kvar. Dessutom är också Borgå sjukhus och Lojo sjukhus traumajourer hotade även om samjouren skulle fortsätta. Traumaavdelningarna används till exempel vid akuta frakturer.
Samjour betyder vanligen dygnet runt-mottagningar där man vårdar både patienter från primärvården och den specialiserade sjukvården.
Laura Pikkarainen är chefsläkare vid Helsingfors sjukhus. Hon hoppas på att det goda samarbetet mellan Malms sjukhus och Malms samjour får fortsätta eftersom det fungerar bra efter många år av finslipning.

40 minuters ambulanstur

Laura Pikkarainen är chefsläkare på Helsingfors sjukhus, där Malms sjukhus med primärvård och vård­avdelningar ingår. Malms sjukhus ligger vägg i vägg med den nedläggningshotade Malms samjour.
– Malms sjukhus tar emot patienter från Malms samjour. Samarbetet mellan dem har finslipats väldigt långt. Vi har en bra modell som vi hoppas får fortsätta, säger Pikkarainen.
Eftersom sjukhuset och samjouren ligger bredvid varandra kan patienterna i dag lätt flyttas via en lång korridor. Men om samjouren läggs ner ska patienterna transporteras med sjuktransport från Mejlans eller Pejas sjukhus i Vanda. Från Mejlans tar det lätt 40 minuter till Malms sjukhus, säger Pikkarainen.
– Det är alltid lättare om man inte behöver ambulans för att transportera patienten för vidare behandling.
Om sparlistan skulle förverkligas skulle det behövas fler ambulanser och ambulansförare, säger hon.
Ville Pursiainen är direktör för både Lojo sjukvårdsområde och Borgå sjukvårdsområde.

Ville Pursiainen är direktör för både Lojo sjukvårdsområde och Borgå sjukvårdsområde. Egentligen tycker han det är för tidigt att spekulera i vad som händer om sparlistan faktiskt genomförs, men han beklagar sparhotet.
Om Borgå mister sin samjour och traumaavdelning skickas östnylänningarna antingen till Pejas sjukhus i Vanda eller Hyvinge sjukhus. Västnylänningarna som behöver specialvård kommer skickas till Jorvs sjukhus i Esbo.
Men utan resursförstärkningar kommer de inte kunna ta emot flera patienter, säger han.
– Sjukhusjouren har varit överbelastad i Jorv och Pejas. Alla enheter har haft personalbrist och patienter i specialsjukvården har behövt vänta flera dagar innan de kan flyttas till hälsovårdscentralen.
Om Lojo sjukhus mister samjouren betyder det också slutet för Lojo BB.
Fredrik Forsström, chefsläkare vid Raseborgs sjukhus.
Fredrik Forsstrröm delar bilden, men även han är försiktig i spekulationerna om vad listan kunde innebära. Men han sticker inte under stol med att listan är hård.
– Det skulle medföra en betydlig försämring av servicen för befolkningen i västra Nyland om allt genomförs. Det är helt klart.
– Vården på sjukhuset är den samma men för patienterna blir det längre till specialiserad vård. För dem som bor i Hangö och Bromarv blir det jättelånga sträckor.
Också Raseborgs sjukhus finns med på listan. Förslaget är att avdelningen och jouren vid sjukhuset omorganiseras tillsammans med Västra Nylands välfärdsområde. Forsströms tolkning är att det här inte nödvändigtvis skulle innebära några större förändringar, eftersom sådana diskussioner redan pågår.
I praktiken handlar det om att välfärdsområdet skulle ta över vårdavdelningen och jouren, säger Forsström. Han understryker ändå att det inte bör göras för att spara pengar,  utan för att ”det ur verksamhetsmässig och organisatorisk synvinkel vore vettigt”.
– En sådan förändring kräver noggrann planering och inga hastiga manövrar för att spara pengar.
Kan det gå så att Raseborg ger över ansvaret till välfärdsområdet som sedan om fem år bestämmer att den här verksamheten inte behövs i Raseborg?
– Jag hoppas att det inte går så. Signalerna vi fått av välfärdsområdet hittills talar emot det.
Det som ändå står klart är att specialsjukvården redan i dag tidvis tampats med personal- och platsbrist. Ville Pursianen, direktör för både Lojo sjukhusområde och Borgå sjukhusområde, håller med.
– Om vi måste gå vidare med det här måste man lägga till resurser på andra jourpoliklinker.
Pursiainen pekar på att man redan under två års tid fört fram att finansieringsmodellen inte fungerar.
– Nyland förlorar pengar i den här reformen. Det är klart att det syns någonstans och vi kan inte hålla samma servicenivå om vi inte får tillräckligt med pengar.
Fredrik Forsström har en klar hälsning till beslutsfattarna.
– Hoppas de kan lösa det här så att slaktlistan inte behöver genomföras.
På måndag håller HUS ett extrainsatt styrelsemöte. Då ska sparlistan behandlas.

ANDRA LÄSER