Staten skyddar omstridda skogsområden efter åratal av tvister

Regeringen har beslutat skydda drygt 50 skogsområden till en sammanlagd yta av 30 000 hektar. Det ska gynna både naturens mångfald och kolsänkan. Miljöminister Maria Ohisalo betecknar naturskyddsbeslutet som historiskt.

Regeringen har enats om att skydda 30 000 hektar skog. Miljöminister maria Ohisalo betecknar beslutet som historiskt.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
02.02.2023 15:23
Regeringen kom i samband med tilläggsbudgeten överens om att skydda 30 000 hektar skog fördelat på drygt 50 områden runtom i landet, mest i norr. Den sammanlagda arealen är något mindre än Esbo stads yta. Avsikten är att bygga ut mosaiken av skyddade skogar.
– Flera av områdena är sådana som miljörörelsen och skogsaktivister har kämpat för i åratal. Skyddsbeslutet utgör ett led i arbetet för att förbättra den finska naturens mångfald och stärka skogens roll som kolsänka, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo (Gröna).
Hon noterar att beslutet som kom fem före fulltid nästan fördubblar den skogsareal som regeringen beslutat skydda under den här valperioden. Skyddsbeslutets nominella värde beräknas till över 100 miljoner euro. I praktiken flyttas hanteringen av de aktuella områdena över från Forststyrelsens skogsbruksenhet till dess naturtjänster.
Bland skyddsområdena finns Tuntsa i Salla och de omtvistade skogarna på öarna Kaarresalo och Kuostonsaari i Ule träsk. Skyddsobjekten har valts ut efter frivilliga skogskarteringar. Vissa av områden har stått utanför skogsbruket redan tidigare, men skyddsbesluten tryggar deras framtid. En skog i Loppi i Tavastland är bland de sydligaste skyddsobjekten.
– Det är rätt historiskt. Jag är stolt och lycklig över beslutet, säger Ohisalo.

ANDRA LÄSER