Sällan hörda Schumannlieder om kärlek, sorg och det övernaturliga

Tuuli Lindeberg och Emil Holmström förenades i smärta och längtan under kvällen med lieder av Clara och Robert Schumann.

Emil Holmströms förmåga att med några ackord förflytta lyssnaren till den nyförälskades värld gör recensenten lyrisk.
Tredje konserten i Emil Holmströms nya konsertserie uppbyggd kring flygeln från 1882 fokuserade på paret Clara och Robert Schumann. Roberts Fantastiestücke fungerade bra som inledning och visade på tonsättarens två olika sidor: den drömska och passionerade, som han skrev mycket om. Särskilt melodin i andra satsen klingade melankolisk i Holmströms händer. Dessutom kunde han i sista satsen verkligen visa att Bösendorfern har en sjungande ton och möjliggör extrema dynamiska kontraster.

ANDRA LÄSER