Polisen om dådet i Ulrikasborg: Vår bild motsvarar inte allt det den misstänkte säger

Polisen fortsätter utreda det misstänkta dråpet i Ulrikasborg.

Annica Lindströmannica.lindstrom@hbl.fi
23.01.2023 11:04 UPPDATERAD 23.01.2023 18:45
En man född 1974 är på sannolika skäl häktad för att ha dräpt sin fru. Mannen ertappades lördagen den 16 december när han sågs lyfta sin frus lik in i en bil på Petersgatan i Ulrikasborg. Som HBL tidigare berättat har den misstänkta erkänt att han vållat kvinnans död.
Mannen har jobbat som psykiater vid Terveystalo. Efter att brottsmisstankarna uppdagades sade Terveystalo upp avtalet mellan psykiatern och bolaget.
Fallet utreds fortfarande som dråp, men polisen utesluter inte att brottsrubriceringen kan ändras till mord, enligt kriminalkommissarie Tommi Lehtonen som leder förundersökningen.
Utöver den rättsmedicinska utredningen av dödsorsaken görs bland annat dna-analyser och en genomgång av den misstänktes dator och mobil. Eftersom mannen jobbat som psykiater krävs det ett yttre genomsökningsombud som ser till att exempelvis patientjournaler inte äventyras.

Hur tydlig bild har polisen av händelseförloppet?

– Det kommer säkert att bli klarare när resultaten från den tekniska brottsutredningen kommer. I det här skedet kan man säga att polisens bild inte motsvarar allt det som den misstänkte sagt i förhören. Det är tydligt för oss vilken den misstänktes bild av händelseförloppet är, men vi är inte helt övertygade om det.
Några noggrannare detaljer om hur polisen och den misstänktes bild av händelseförloppet skiljer sig kan Lehtonen inte gå in på i nuläget.

Har det framkommit uppgifter om att händelsen skulle ha varit planerad?

– I det här skedet har vi inte kunnat utesluta det. Men utredningarna pågår och vi har inte bytt brottsrubricering än.

Var det ett plötsligt infall eller ett händelseförlopp som pågick under en längre tid?

– Det är något som klarnar för oss när vi får den rättsmedicinska undersökningen om den slutgiltiga dödsorsaken. Utgående ifrån de yttre skadorna är det omöjligt att säga, säger Lehtonen.
Åtal i fallet ska väckas senast den 8 mars.
– Vi gör vårt bästa för att utredningen ska vara i ett sådant skick att ärendet kan gå till åtalsprövning, säger Lehtonen.

ANDRA LÄSER