Biden om Natobeskedet: "Putin ville se en finlandisering av Europa, men får en Natoisering"

Vid Natomötet i Madrid råder stor lättnad över att det nu är klart att Finland och Sverige kan bli medlemmar i alliansen. President Joe Biden är mycket belåten:

– Putin ville se en finlandisering av Europa, men får en Natoisering av Europa i stället.

President Joe Biden gläds åt Finlands och Sveriges historiska Natoansökningar. "Vi sänder ett entydigt besked att Nato är starkt och enigt."
Efter att det står klart att Finland och Sverige kan bli Natomedlemmar, råder det stor lättnad vid toppmötet i Madrid där alliansen i dag ska godkänna ett nytt strategiskt dokument som definierar och styr försvarspaktens verksamhet. HBL bevakar det historiska toppmötet på plats i Madrid.
Natos gamla strategi har 12 år på nacken och är hopplöst föråldrad med tanke på det som har skett i världen de senaste åren, framför allt det ryska hotet och anfallskriget i Ukraina.

Biden: Finlands och Sveriges ansökningar historiska

Den amerikanska presidenten Joe Biden anlände till mötet med ett brett leende på läpparna:
– Det här mötet kommer att göra historia. Vi ska åter slå fast att Natos uppgift är att försvara varje tum av Natoterritorium. Artikel fem är helig och vi menar det då vi säger att en attack mot en är en attack mot alla, säger Biden och fortsätter att mötet nu kommer att välkomna Finlands och Sveriges historiska ansökningar om medlemskap.
– Vi sänder ett entydigt besked att Nato är starkt och enigt, säger Biden.
Innan den amerikanska presidenten går in till mötet sänder han en sista välriktad pik till den ryska presidenten Vladimir Putin:
– Putin ville se en finlandisering av Europa, men han får en Natoisering av Europa. Det är exakt det han inte ville ha, men just det som behöver göras för att garantera Europas säkerhet. Det är nödvändigt och jag ser fram emot att så ska ske, säger Biden.

ANDRA LÄSER