Högstadieelevernas ångest och ensamhet har ökat avsevärt under coronan

Distansundervisning och restriktioner har påverkat flickor mer än pojkar.

Flickor upplever ångest signifikant oftare än pojkar, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.
Ångest och ensamhet bland åttonde- och niondeklassister i grundskolan har blivit betydligt vanligare, meddelar Institutet för hälsa och välfärd.
ANDRA LÄSER