Livskraftig svenska och finska också i framtiden

Finland har fått sin andra nationalspråksstrategi. Syftet är inget mindre än att säkerställa att vi har två levande nationalspråk i framtiden, att trygga allas rätt att få service på svenska och finska och att skapa ett gott språkklimat. Åtgärderna är fler och konkretare än i den förra strategin.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) visar upp den nya nationalspråksstrategin.
Det är av stor betydelse både symboliskt och konkret att vi nu får den andra nationalspråksstrategin.
ANDRA LÄSER