Rapport: Så gammal är den typiska finländska coronapatienten på intensiven

Drygt 1 200 personer med covid-19 har vårdats på de finländska intensivvårdsavdelningarna hittills, visar en färsk rapport.

Mediantiden för covidvården på intensiven har varit 8 dygn under pandemin.
Tim Johansson
01.12.2021 22:00 UPPDATERAD 02.12.2021 07:29
Det är Kuopio universitetssjukhus som sammanställt rapporten som beskriver utvecklingen fram till slutet av november.
Enligt rapporten har 67 procent av de 1 238 patienterna varit män. Medianåldern har varit 57 år. Hälften av patienterna har varit i åldersspannet 48–68 år.
Cirka 15 procent av patienterna var 40–49 år gamla och 10 procent i åldern 30–39. Drygt 18 procent var 70–79 år.

Covidpatienterna på intensiven i Finland enligt ålder

Under 20 år: 0,8 procent.
20–29: 3,1 procent.
30–39: 9,5 procent.
40–49: 14,9 procent.
50–59: 24,8 procent.
60–69: 25,7 procent.
70–79: 18,3 procent.
Över 80 år: 2,9 procent.
Under pandemin har åldersfördelningen förändrats något, heter det i rapporten. Andelen patienter under 40 har ökat, medan andelen patienter över 70 år minskat. Det här beror antagligen på att de äldre har klart bättre vaccinationstäckning samtidigt som covidfallen varit betydligt fler bland unga vuxna.
Hälften av patienterna har inte lidit av någon annan sjukdom. De vanligaste sjukdomarna bland dem med bakomliggande sjukdom har varit lungsjukdomar och diabetes.
69 av de drygt 1 200 patienterna vårdades på intensiven trots att de fått två doser vaccin. 60 av de här patienterna var äldre än 60 år.
Risken för att hamna på intensiven trots två doser vaccin är störst bland dem som hör till en riskgrupp med nedsatt immunförsvar, sägs det i rapporten.
Mediantiden för covidvården på intensiven har varit 8 dygn under pandemin. En fjärdedel av patienterna har vårdats i över två veckor.
Av patienterna har 14 procent avlidit under vården på intensiven. Andelen är 18 procent om man räknar med sjukhusvistelsen efter intensivvården. Dödligheten är klart störst bland de äldsta patienterna: 45 procent för 80-plussarna och 35 procent för 70-79-åringarna.
Helsingin Sanomat var först med nyheten om rapporten.

ANDRA LÄSER