"Gränshindren var säkert en chock för alla nordbor"

Under coronapandemin har gränshinderrådet, ministrar och särskilt Nordenminister Thomas Blomqvist ställts inför ett läge som omvälvde Norden: Mer gränser, inte mindre. Blomqvist håller ändå fast vid målet att Norden ska vara världens mest integrerade region 2030.

– Målsättningen ska vara att vi har så mycket gemensamma lösningar som möjligt, säger Nordenminister Thomas Blomqvist.
Att få bort gränshinder är en ständigt pågående kamp som varje år resulterar i listor som kan te sig små, men som döljer stora irritationer bland nordbor: Att körkort och ledarhundar kan följa med nordbor över gränserna och kännas igen, och långa rader andra tekniska lösningar.

ANDRA LÄSER