ANNONS

Kryptovaluta högintressant för investerare - så handlar du krypto tryggt och säkert

Kryptovalutan bitcoins inbyggda inflationsskydd bidrar till att göra den attraktiv bland investerare. Genom sina egenskaper är bitcoin också känt som det digitala guldet.

Annons
Coinmotions Private Banking-team hjälper investerare komma igång med krypto. © Coinmotion
Företaget Coinmotion grundades i Jyväskylä 2012 och är idag en av Nordens ledande plattformer för handel med kryptovaluta. Som första företag inom branschen har man beviljats auktorisering av Finansinspektionen att verka som tillhandahållare av kryptovalutatjänster.
– Genom oss är det lätt att köpa, sälja och förvara kryptovaluta på ett tryggt sätt. Numera finns även möjlighet att förtjäna ränta på din kryptovaluta, berättar Sami Kriikkula, chef för Coinmotions private banking-tjänster.
Utvecklingen har varit enorm.
– Från att främst ha intresserat de unga och teknologiskt orienterade har målgruppen för placering i krypto breddats rejält de senaste åren. Och även om förhållningen ännu inte är lika positiv som bland finansförvaltarna i USA har även våra banker signalerat att de inte längre tror att bitcoin bara är ett stjärnskott utan tvärtom är här för att stanna.

Krypto som placering

Kryptovalutan och blockkedje-teknologin som valutan baserar sig på sägs vara en av de största och mest disruptiva tekniska innovationer sedan uppfinnandet av internet. På senaste tid har den växande oron för inflation bidragit till att öka intresset bland placerare.
– Vårt nuvarande monetära system står inför stora utmaningar, men för första gången finns ett alternativt system där vem som helst kan vara med och där ingen egenmäktigt kan börja trycka upp mera pengar. Det kommer aldrig att finnas mer än ett givet antal bitcoin, vilket gör det till en hårdvaluta med bra inflationsskydd, säger Sami Kriikkula.
En investering i krypto kan också ses som ett sätt att sprida riskerna.
– Som placerare vill man alltid minimera risken och maximera avkastningen, en diversifiering av portföljen är alltid bra. I USA finns redan många placeringsrådgivare som anser att en andel av portföljen ska vara bitcoin.

Checklista för trygg handel

På samma sätt som då man investerar i andra objekt tycker Sami Kriikkula att det är bra att åtminstone känna till grunderna för hur kryptovalutor fungerar.
En av riskerna för investerare är att man blir fartblind då man märker vilka goda avkastningsmöjligheter som finns och då nappar även på oseriösa kryptoerbjudanden som kan förekomma.
– Om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant är det också ofta just det. Då det gäller kryptovalutor är alla överföringar digitala och direkta. Det betyder att de inte kan återkallas, och det finns ingen tredje part att reklamera till. Vill man investera och göra transaktioner i kryptovaluta gör man därför klokt i att agera genom en pålitlig aktör, säger han.
Checklistan som är bra att gå igenom: Förstår du vad företaget gör? Förstår du hur det gör det? Finns företaget med i sitt eget lands företagsregister? När har webbplatsen lagts upp?
– Redan genom att kolla de här punkterna kommer man långt. Lite sund skepsis är bra att ha.
Trygg kryptohandel handlar också om cybersäkerhet, dvs skyddandet av enheter och system från attacker och obehörig åtkomst.
Hos Coinmotion, där man byggt upp sina tjänster utgående från många års erfarenhet, kan man erbjuda sina kunder bl.a. tvåstegsverifiering vilket garanterar tryggheten också om någon annan skulle råka komma över ens inloggningsuppgifter. En extra nivå av trygghet ger också den så kallade valvtjänsten.

Stort utbud

Samtidigt som Bitcoin ökat i popularitet och befäst sin ställning har också utbudet av kryptovalutor vuxit. Sami Kriikkula räknar med att det för tillfället finns över 10 000 olika kryptovalutor på marknaden. På Coinmotions plattform handlar man förutom Bitcoin även med Ethereum, Litecoin, Stellar Lumens, Ripple, Aave, Chainlink, Uniswap och USD Coin, vilka är bland de största och mest pålitliga kryptovalutorna.
Via Coinmotions private banking-team kan man få konsultering samt skräddarsydd service även gällande kryptovalutor som inte ingår i det ordinarie utbudet.

Aktuella trender

En stor trend på marknaden just nu är decentraliserad finansiering – DeFi – ett samlingsnamn för finansiella tjänster som bygger på blockkedjeteknologin och förutspås förändra användningen av banktjänster, bl.a. genom att möjliggöra lån utan mellanhänder. En annan aktuell är NFT (Non Fungible Token), som kan köpas till exempel för att samla och bevara virtuell konst online.
Kryptovalutor antas också bli stort i de virtuella miljöerna i den så kallade metaversen.
– Kryptovalutabranschen håller i snabb takt på att utvidga sig till nya områden. I synnerhet inom finansiering börjar det finnas många olika alternativ, säger Sami Kriikkula.
Klicka här för att börja investera
© Coinmotion
Sami Kriikkula, chef för Coinmotions private banking-tjänster. © Coinmotion