Fram med isdubbarna, regeringen!

Inom statsfinanser är goda råd ibland billiga, rentav gratis. Men lyssnar regeringen till forskarna, eller sticker man huvudet i sanden?

Det är dags för Finlands tafatta regering att plocka fram isdubbarna och förbereda statsfinanserna på framtiden.
29.01.2020 15:02
Enligt en populär myt sticker strutsen huvudet i sanden för att undvika fara och bli osedd. Missuppfattningen härstammar från en antik encyklopedi och har fött ett talesätt som beskriver närmast patetiska reaktioner på en obehaglig verklighet. I verkligheten lägger sig en hotad struts stilla, med huvudet och halsen platt på marken. Detsamma kunde sägas om vår regering, som tycks vägra se sanningen i vitögat vad beträffar statsfinanserna och sysselsättningsläget.
I skallen på den som dagligen navigerar ett flöde av ekonomiska prognoser och forskning och sen jämför med den politiska diskussionen uppstår en märklig dissonans: beslutsfattarna lever i en parallell, åtskild verklighet.
Det oberoende, av forskare bestående Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken slår larm i en färsk rapport. Man skönmålar sannerligen inte läget: fortsätter Finlands ekonomi på nuvarande kurs landar våra statsfinanser i fördärvet, då regeringens finanspolitik varken beaktar konjunkturen eller de strukturella, långsiktiga förutsättningarna, bedömer rådet. Det är sannerligen ingen nyhet, utan har påpekats i mer diplomatiska termer även av Finlands Bank och Finansministeriet.

ANDRA LÄSER