Miljardnota kan hota Finland när kolsänkan kollapsar

Regeringen sammankallar skogsindustrin, universiteten och miljörörelsen för att diskutera hur Finlands skogar och marker ska binda mer kol. Lyckas det inte riskerar Finlands klimatekvation i värsta fall landa i en miljardnota.

Finlands tallskogar har inte vuxit lika mycket som tidigare. Det har minskat den finska skogens förmåga att ta upp koldioxid, vilket försvårar för Finland att nå klimatmålen.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
21.12.2022 15:38 UPPDATERAD 21.12.2022 16:17
Marksektorn förvandlades för första gången från kolsänka till utsläppskälla förra året. Det visade preliminära uppgifter redan i våras, och de bekräftades nyligen.
Det försvårar Finlands chanser att nå sitt lagstadgade mål om koldioxidneutralitet till 2035. Målet utgår från att markanvändningen, främst skogen, ska ta upp lika mycket koldioxid som den mänskliga verksamheten släpper ut om 13 år.
Utgångspunkten för hela resonemanget om ett klimatneutralt Finland är att våra skogar utgör en stor kolsänka. Om skog och mark tvärtom är en utsläppskälla, som förra året, blir det omöjligt att nå målet. Då krävs betydligt kraftigare utsläppsminskningar för att ens komma i närheten av det.
Naturresursinstitutet (Luke) konstaterar i en rapport som släpptes på onsdagen att de främsta orsakerna till att skog och mark gått från kolsänka till utsläppskälla är långsammare tillväxt, större avverkningsvolymer och ett nytt sätt att beräkna utsläppen.
Den långsammare tillväxten sägs bero både på skogarnas åldersstruktur och på att södra Finland lidit av torka under växtsäsongerna 2018–20. Det är enbart för tall som tillväxttakten bromsats upp, men det räcker för att påverka hela trenden då tallen är det vanligaste trädet. Luke säger att tallen också gallrats för flitigt.
Skogen i sig var fortfarande en nettosänka förra året, men tillsammans med den övriga marksektorn genererade den mer utsläpp än upptag av växthusgaser. Skogens nettosänka hade minskat klart.
Rapporten säger att det gäller att fästa mer uppmärksamhet vid den här frågan, och att skogarna måste växa bättre och bli livskraftigare. Rapporten beräknar att Finland inte kommer att nå det klimatmål för skog och mark 2021–25 som EU:s förordning förutsätter.
Klimatminister Maria Ohisalo (Gröna) betecknar läget som oroväckande efter att den energi- och klimatpolitiska ministergruppen diskuterat frågan. Hon uppger att skogsindustrin, forskarna och miljörörelsen ska sammankallas för att diskutera lösningar tillsammans.
Samtidigt ska en tjänstemannaarbetsgrupp tillsättas. Ohisalo påpekar att frågan är viktig för Finland rent ekonomiskt. Om Finland inte når upp till EU:s klimatmål kan det orsaka en nota på flera miljarder.
Det är för tidigt att beräkna en närmare summa eftersom det beror på hur priset på kolkrediter utvecklas och på hur många krediter Finland skulle tvingas köpa.
Ohisalo värmer upp tanken på att ekonomiskt ersätta skogsägare för att de inte hugger sin skog, vilket bidrar till att öka kolsänkan. Det blir i så fall en fråga för nästa regering.

ANDRA LÄSER