Insändare: Man måste våga säga att barnen behöver hjälp

25.01.2023 15:15
Då man läser dagens tidning blir man sällan glatt överraskad. Att Sitra ser fem trender som utmanar både ekonomi, demokrati och vår natur och sedan säger att det vi behöver är fantasi – det glädjer mig. Våra barn behöver bli självständiga och innovativa individer med mycket fantasi för att klara morgondagen.
När man sedan oroar sig för hur barnens läskunskaper och förmågan att uttrycka sig i skrift har en negativ trend – varför talar man bara om undervisningens kvalitet och behovet av mer pengar, Li Andersson? Är det inte bra att söka orsaker och inte bara medicinen?
Vår lärarkår är erfaren och behörig och vi har alltid snålat med pengarna (jag arbetar i en privat steinerskola där man måste bolla med undervisningskostnader, administration och fastighetsunderhåll). Vi försöker hålla vår skola mobilfri i högstadiet för att eleverna skall vara sociala och kunna koncentrera sig bättre på undervisningen. Vi har en tät kontakt med föräldrarna, vi satsar på böcker, bokbuss, Bokkalas med mera. Vi använder oss av moderna undervisningsplattformer utan att glömma det som varit viktigt i vår pedagogik.
Våra elevers läskunskaper och förmåga att uttrycka sig i skrift har också blivit sämre. Men inte handlar det om pengar!
Det som ändrat är att för femton år sedan exploderade utvecklingen av sociala medier, mobilanvändning och medier bjuder i dag på allt mer underhållning. Nu talar man om att begränsa skärmtid. Det behövs och varför inte göra som Frankrike och förbjuda mobiler i skolan. Beslutsfattarna behöver ta sitt ansvar.
Hemmen har också ändrats. Klarar vi av att hålla vår samvaro i gång? Hur är det med de små barnen – läser föräldrarna högt för dem? Barnen behöver närvarande vuxna som talar, leker och gör saker med dem. Läsande förebilder. Låt inte skärmen bli barnvakt. Och jag vet att man inte skall ge människor dåligt samvete, utan försöka uppmuntra folk till att göra det rätta. Men då måste man också våga säga att barnen behöver hjälp! Barnen härmar det vi vuxna gör.
Helena Thorström, steinerpedagog, Tenala

ANDRA LÄSER