Teaterrecension: Innan avfärd, och efter på Svenska Teatern – ”Man tror att människor är döda, men så är det inte”

I Svenska Teaterns Innan avfärd är det Asko Sarkolas pappa som dominerar, också efter döden. Kvinnorna, hustrun och döttrarna är reflektorer, glimtvis självständiga aktörer. Kärnan i Florian Zellers dramer är relationerna, kärleken, spänningarna och maktspelet.

Pappan (Asko Sarkola) omgiven av döttrarna Elise (Sannah Nedergård), Anne (Sophia Heikkilä) och en väninna (Johanna af Schultén) i Svenska Teaterns uppsättning av Florian Zellers Innan avfärd.