Studerande väntas bli färdiga i allt snabbare takt

Allt fler som inleder studier vid universitet slutför dem också. I framtiden kommer universiteten bli mer beroende av att studerande blir klara inom utsatt tid.

Det blir allt viktigare för universiteten att de studerande utför studierna i rask takt.
20.06.2019 16:03 UPPDATERAD 26.06.2019 11:43
Man får studera sju år vid ett universitet i Finland. De flesta avlägger sin kandidatexamen på tre år och magisterexamen på två år. Finland har en av världens mest kvantitativa finansieringsmodeller för universitetssektorn, vilket innebär att universiteten är finansiellt beroende av att få sina studerande utexaminerade, helst så snabbt som möjligt.
Statistik från utbildningsförvaltningens statistiktjänst, vipunen.f i, visar att antalet utexaminerade kandidater och magistrar från alla universitet i landet inte ökat märkbart under de senaste åren. Tittar man däremot på statistik över antalet studerande som inlett och slutfört sina studier inom en viss tid kan man se en procentuell ökning.
Helena Strandell, planerings- och utvecklingschef på Svenska handelshögskolan, säger att antalet studerande som slutför sin examen vid Hanken har ökat en aning under de senaste åren.
– Det beror främst på att vi får in lite duktigare studerande än tidigare, eftersom allt fler söker till Hanken. Vi har haft över 1 100 sökande till kandidatnivån de fem senaste åren.
Strandell tror också att det beror på en skillnad mellan generationer.
– Dagens studerande tar studierna på större allvar. Jag tror också att arbetsgivarna i ekonomibranschen i dag tittar på hur flitigt den arbetssökande har studerat.
Att klara sig på arbetsmarknaden utan en examen blir allt svårare inom ekonomibranschen.
– Utan en examen löper du större risk att bli utan arbete, speciellt om det blir sämre ekonomiska tider.
Helena Strandell, planerings- och utvecklingschef på Svenska handelshögskolan, säger att studerande vid Hanken är snabba de tre, fyra första åren, medan det sista studieåret tar längre.

Snabbare studietakt innebär mer pengar

Ju fortare de studerande blir färdiga, desto mer pengar får universiteten. Att studenterna blir färdiga och att de blir det så snabbt som möjligt kommer i framtiden att bli helt avgörande för universitetens ekonomi.
– Vi måste se till att det är möjligt för de studerande att bli klara inom utsatt tid. I slutändan är det ändå alltid upp till den studerande, säger Strandell.
För tillfället är trenden vid Hanken att man studerar i snabb takt de tre, fyra första åren, medan det sista året då magisteravhandlingen skrivs går trögare, eftersom många väljer att börja jobba på sidan om. Det kommer bli allt viktigare för universitetens finansiering att se till att detta inte sker i samma utsträckning.
– Universiteten kommer i framtiden bli tvungna att försöka stödja de studerande som är i slutskedet av studierna bättre, till exempel genom att erbjuda handledning på distans.
Strandell tycker ändå det är bra att många studerande jobbar.
– Personligen tycker jag att studerande tillför mervärde till Finland redan då de börjar jobba under studierna.
När det gäller utexaminerade kandidater och magistrar vid Helsingfors universitet säger prorektor Sari Lindblom att antalet inte ändrats märkbart under de senaste åren.
– Men tittar vi på i vilken takt de studerande slutför sina studier så kan vi se att det går aningen snabbare än tidigare. Vi hoppas att de studerande ska bli ännu snabbare i framtiden.
Hon berättar också att nya bestämmelser kommer träda i kraft 2021 och att det då kommer bli ännu viktigare för universitetens ekonomi att studerande utexamineras inom utsatt tid.
– Det kommer bli krävande för alla universitet.
Enligt Sari Lindblom, prorektor för Helsingfors universitet, kan universiteten inte utveckla sina program om de bara tänker på sin ekonomi.

Universiteten har ett stort ansvar.

Hur kan universiteten hjälpa studerande att bli färdiga i snabbare takt?
– Det viktigaste för oss är att utveckla studiehandledningen. Forskning visar att vetskapen om att studierna inte framskrider enligt planerna är det som orsakar mest stress för de studerande.
Universiteten kan inte bara förvänta sig att studerande ska bli färdiga på löpande band. Det kräver ändringar inom de olika utbildningsprogrammen och tydligare information om vilka vägar de studerande kan gå för att bli utexaminerade.
– Jag hoppas verkligen inte att de studerande känner att de blir pressade av oss, utan att vi kan hjälpa dem, säger Lindblom.
Förutom den ekonomiska aspekten ser Lindblom även andra anledningar till att det är viktigt att de studerande slutför sina studier inom utsatt tid.
– Vi kan inte utveckla universitetets program om vi bara tänker på att tjäna mera pengar.
Hon hoppas och tror att de studerandes motivation att lyckas får dem att studera flitigare.
– Om du har blivit antagen till en utbildning så vill du slutföra den för att utvecklas och stärka ditt eget självförtroende.

Artikeln rättad 26.6: Sari Lindblom är prorektor vid Helsingfors universitet.

ANDRA LÄSER