Valhörna: Lagstadgad digital hjälp

20.03.2023 14:21
Finland behöver små- och mikroföretag. Det är viktigt att de får stöd särskilt i början av verksamheten. Speciellt värdefullt vore det om de fick hjälp med att planera och ta i bruk digital service. En rådgivare känner till vilket slag av digital service som lämpar sig i olika branscher.
Digital service för småföretag borde ingå som en del av kommunernas lagstadgade sysselsättningsansvar och -service från och med 2025. Välfärdsområdena borde å sin sida ha ett lagstadgat ansvar att bistå äldre och andra som har begränsade möjligheter att möta den digitala världens utmaningar. Digital rådgivning för seniorer borde bli en lagstadgad service i välfärdsområdena.
Jukka Kekkonen, SDP, Helsingfors

ANDRA LÄSER