Ny uppfinning från ÅA – Reaktorsystem som tillverkar bensin ur socker

Forskaren Jyri-Pekka Mikkola från Åbo Akademi lyckades bygga ett reaktorsystem som omvandlar alkohol till bensin eller diesel. Som råvara duger till exempel sågspån eller matrester.

Forskaren Jyri-Pekka Mikkola vid Åbo Akademi har tillsammans med ett forskarlag utvecklat en metod för att tillverka bensin, diesel och flygplansbränsle ur socker som finns i biomassa. Som råvara till bränslena duger till exempel skogsrester, sågspån, sockerbetor, matrester och jordbruksrester.
Steg ett i bränsleproduktionen är att genom hydrolys utvinna socker ur biomassan. Sedan låter man sockret jäsa till alkohol, varefter Mikkolas uppfinning kommer med i bilden. Mikkola, som är professor i teknisk kemi och hållbar kemisk teknologi vid Åbo Akademi och Umeå universitet, har tillsammans med sina forskarkollegor byggt ett reaktorsystem som använder katalysatorer för att förvandla alkohol till bränsle.
För tillfället kan Mikkolas reaktorsystem producera 250 liter bränsle per dygn. Systemet finns inne i en container och Mikkolas tanke är att bränsleproduktionen i framtiden kunde ske lokalt.
– Det är ett attraktivt alternativ. Då har man en lokal byförening eller ett åkeri som köper en container, säger Mikkola i ett pressmeddelande.
– Containrar kan transporteras vart som helst i världen.
Om produktionen växer i framtiden kommer också behovet av användningsduglig biomassa att bli betydligt större än nu.
– Råvaran måste komma från väldigt många olika källor. Vi måste bli betydligt bättre på att använda cirkulär ekonomi, kommenterar Mikkola i pressmeddelandet.
Mikkola och forskarlaget utvecklade reaktorsystemet i smyg men nu är uppfinningen patentskyddad.

ANDRA LÄSER