"Esbo hör åtminstone inte dit" – Saarikko vill ge vissa regioner stimulans i reda pengar

Annika Saarikkos utmaning, som skulle dela in landet i olika ekonomiska zoner, går nu till de andra partierna – kanske särskilt till opinionsledande Samlingspartiet.

Centerns ordförande Annika Saarikko vill skynda med en åtgärd redan den här valperioden - att skriva ned studielån för dem som flyttar till glesbygden för att jobba efter studierna.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
10.06.2022 17:00
Partiledare Annika Saarikko (C) inledde Centerns partikongress med ett utspel som är  anmärkningsvärt då hon även är finansminister.
Saarikko vill se att vissa regioner i landet som har utmaningar – hon nämner norra Finland och regionerna vid östgränsen som drabbats efter Rysslands krig mot Ukraina – ska kunna definieras som särskilda ekonomiska zoner. De kunde få "skattelättnader eller andra lättnader, för att stärka de lokala företagen och investeringarna".
Hon föreslår också direkta stöd till människor som bor eller som bosätter sig där.
– Man borde starta experiment med att exempelvis sänka de sociala avgifterna för arbetsgivare där, eller fria avskrivningar. Även en lägre samfundsskatt för de företag som investerar i områden med svagare utveckling borde testas, säger Saarikko.
Hon föreslår också att de särskilda zonerna kunde slopa behovsprövningen för utländsk arbetskraft. En idé plockar hon från den parlamentariska arbetsgrupp som granskat glesbygdens förutsättningar: en nedskrivning av studielån för dem som flyttar till glesbygden.
– Det anser Centern att bör förverkligas den här valperioden.
Det innebär i så fall ett ämne som ska behandlas i regeringens sista budgetmangling – nästa val är om tio månader.
Saarikko medger efteråt att flera av idéerna behöver granskas ur grundlagssynvinkel och kan kräva lagändringar, områden och invånare behandlas olika. Tidigare har det dock gått att genomföra tidsbestämda experiment, till exempel med basinkomst, utan att det ansetts bryta mot grundlagen.
 – Det blir intressant att se vad andra partier anser, särskilt de som talar om företagsamhet: är den viktig i hela landet? Och de som talar för jobben: gäller även det hela landet? utmanar Saarikko.
Någon färdig definition för de områden som skulle klassas som ekonomiska regioner med särskilda behov har hon inte, men säger att det säkert finns många mätare.
– Esbo hör åtminstone inte dit.

ANDRA LÄSER