Helsingforsarna väljer cykeln

Trenden är att allt fler väljer cykeln i huvudstaden. Efterfrågan på stadscyklarna är ett bevis på det. Och nu byggs en ny Bana i norra Helsingfors.

Cykelfrukostarna som Helsingfors cyklister arrangerar lockar allt fler. På tisdagen var besökarna i Sörnäs så många att en del blev utan vägkost.
Tommy Pohjola
10.05.2016 09:38 UPPDATERAD 10.05.2016 17:04
De gula stadscyklarna som ställdes ut för en vecka sedan har över 4 000 registrerade användare och utifrån den respons som Helsingforsregionens trafik HRT och Helsingfors stads trafikverk HST får är de flesta cyklisterna nöjda. Av data som HST samlat in framgår att en resa med stadscykeln är i snitt 3 kilometer och att cyklisten har cykeln i 24 minuter.
– I morgon (onsdag) har vi en första större genomgång av respons och erfarenheter och kan göra justeringar i till exempel skyltning och användarinstruktioner, säger informatör Tarja Jääskeläinen vid Helsingforsregionens trafik.
Förbättringar görs redan nu. SFP:s representant i HRT:s styrelse Björn Månsson hjälper HRT med översättningen av instruktionerna.
– Nätsidan med frågor och svar om problemsituationer finns på svenska i slutet av veckan, säger han.
Just den sidan är viktig för det är där man kan läsa om vad som händer om man har stadscykeln i över fem timmar. Straffavgiften är densamma som om man plankar det vill säga åker utan giltig biljett i kollektivtrafiken – 80 euro. Den här informationen har gått många stadscyklister förbi.

Ny Bana i norr

Samtidigt som stadsborna susade omkring på cyklar fattade stadsstyrelsen ett beslut om ett nytt cykelstråk. Den knappt två kilometer långa Norra Banan byggs längs järnvägsspåret från Bangårdsvägen till Kottby station. Byggandet börjar i år och beräknas kosta 5,8 miljoner euro. Stadsfullmäktige ska ännu godkänna planen. Anläggandet av Norra Banan förutsätter en del sprängningar som kan störa invånarna i området, enligt staden.
Förebilden Banan som löper mellan Järnvägsgatorna i centrum från Musikhuset till Gräsviken är mycket populär.
HBL försökte förgäves nå Matti Kinnunen som är ordförande i Helsingfors cyklister för en kommentar. I ett färskt pressmeddelande gläds han över utvecklingen.
– Cykling har medvind i Helsingfors. Vi har moderna stadscyklar och det ska äntligen byggas körbanor för cyklister på Tavastvägen. Stadens cykelstrategi är rätt. Vi får en trevligare huvudstad, säger Matti Kinnunen.

ANDRA LÄSER