Algsommaren är än så länge lugn – endast några observationer i söder

Under den gångna veckan har algobservationer gjorts vid fem av de nationella observationsstationerna i södra Finland.

Havsvattnet har blivit aningen varmare under den senaste veckan och vattentemperaturen varierar nu mellan 6 och 16 grader ute till havs.
12.06.2020 16:49
Under den senaste veckan har algsituationen inte förändrats märkbart i Finland, meddelar Finlands miljöcentral.
I de fall då nya algobservationer gjorts handlar det om små mängder alger, vilket också är typiskt för tidpunkten.
Ännu så här i början av sommaren kan det ställvis också förekomma tallpollen i vattnet och det kan missvisande se ut som alger.
Ute i Finlands havsområden har ingen algblomning ännu observerats. I öppna Finska viken förekommer ställvis cyanobakterier, även kallade blågrönalger, utblandade i vattnet. I södra och sydvästra Finland har under den senaste veckan ett flertal mindra observationer gjorts på olika håll längs kusten.
Havsvattnet har blivit aningen varmare under den senaste veckan och vattentemperaturen varierar nu mellan 6 och 16 grader ute till havs.
I sjöarna har under veckan endast små mängder cyanobakterier observerats vid fem observationsstationer i södra Finland. Ytvattentemperaturen i södra och mellersta delarna av landet ligger nu mellan 14 och 18 grader. I landets norra delar är vattnet något kallare, mellan 5 och 11 grader.

ANDRA LÄSER